Nytt signalsystem pendeltåg

Uppläsning

Ett nytt EU-gemensamt signalsystem, ERTMS, kommer att installeras på hela svenska järnvägsnätet. Då pendeltågstrafiken körs på järnvägsnätet måste Trafikförvaltningen utrusta alla pendeltåg med den teknik som ERTMS kräver. Det nya signalsystemet installeras efter direktiv från EU.

Detta gör vi

När det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS rullas ut på svenska spår kommer det även att påverka pendeltågstrafiken. Vi utrustar Trafikförvaltningens pendeltåg med ERTMS-ombordsystem för att kunna trafikera spår med det nya signalsystemet.

Syfte

Pendeltågen kommer att behöva utrustas med ERTMS. På de nya pendeltågen X60B kommer ERTMS-ombordsystem att vara installerat från start. De pendeltåg som redan trafikerar pendeltågsnätet kommer att behöva utrustas för det nya signalsystemet efterhand.

Vem påverkas och tidsplan

Trafikverkets reviderade införandeplan för ERTMS förbereds för att skickas till Näringsdepartementet för beslut. Pendeltågen beräknas bli påverkade runt 2023 då ERTMS planeras att införas på spår som pendeltågen trafikerar.

ERTMS i Sverige

Utrullningen av ERTMS i Europa sker successivt enligt införandeplaner. Sverige har kommit överens med EU om att implementera ERTMS i Sverige. Trafikverket är de som driver utrullningen av signalsystemet på markinfrastrukturen. Alla fordonsägare som använder spår där ERTMS implementeras kommer att behöva uppgradera sina signalsystem till ett ERTMS-system.

Direktiv från EU

Inom EU har det tagits beslut om att tågtrafik ska kunna bedrivas mellan länder. För att detta ska fungera har olika EU-kravspecifikationer skapats. Dessa kallas Tekniska Specifikationer för Driftkompabilitet (TSD). Dessa TSD innefattar tekniska och operativa fordonsfunktioner. Det gör att tåget till exempel erhåller körtillstånd på samma sätt, oavsett vilket europeiskt land tåget befinner sig i. Det innebär också att tågen måste använda samma typ av signalsystem. Det signalsystem som EU beslutat ska användas heter ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Hur påverkas du av det nya signalsystemet?

Under hösten 2016 presenterade Sverige, Norge och Danmark respektive lands tidplaner för införandet av ERTMS.  2023 påbörjar Sverige arbetet med att införa det nya signalsystemet. Pendeltågen beräknas bli påverkade runt 2025 då ERTMS planeras att införas på spår som pendeltågen trafikerar.

I dag finns ERTMS driftsatt på flera ställen i Europa. I Sverige finns ERTMS på Haparandabanan, Ådalsbanan, Botniabanan och Västerdalsbanan.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!