Detta gör vi

Den 26 juni-17 september fortsätter upprustningen av Saltsjöbanan. När banan inte trafikeras har vi möjlighet att genomföra över femtio olika åtgärder på tolv veckor.

Syfte

När vi är klara lämnar vi över en förbättrad anläggning som håller en modern teknisk standard med hög drift- och personsäkerhet och minskat buller för omgivningen.

Vem påverkas och tidsplan

Fram till och med den 17 september ersätts Saltsjöbanans tågtrafik av bussar. Du som bor nära Saltsjöbanan kan märka av våra arbeten. Vissa arbetsmoment medför bullerstörningar och där vi arbetar som mest blir det ökad trafik på vägarna.

Saltsjöbanan är avstängd för upprustning 25 juni - 17 september. I år är det mycket som ska genomföras under sommaren.Upprustningsarbeten sommaren 2017För större bild klicka här

Tunnelrenovering och nya trappor i Henriksdal

I sommar får Henriksdals station flera extra trappor för att minska köbildning och trängsel vid byte mellan Saltsjöbanans tåg och ersättningsbussar. 

Tunnelmynningen i Henriksdal

Henriksdalstunneln ska vidgas och renoveras sommaren 2017.

I Henriksdalstunneln har vi omfattande arbeten. Tunneln ska vidgas, tätas och nya tekniska installationer ska monteras. Vår entreprenör Infranord kommer att borra, spränga och schakta bort berg - ett intensivt arbete mellan den 3 juli och 7 september.

Du som bor vid Henriksdalsringen, direkt ovanpå tunneln, kommer att påverkas av dessa arbeten som pågår dygnet runt. Bullrande arbeten sker mellan klockan 07 och 19 och tystare arbeten sker övrig tid.

Kontakta Infranords kundcenter om du har frågor om tunnelarbetet och hur det påverkar ditt boende. Via Infranords Kundcenter kan du även anmäla dig till en sms-tjänst för avisering inför planerade sprängningar.

Kontakta Infranords Kundcenter:
Tel: 010-121 21 10, öppet dygnet runt
E-post: kundcenter@infranord.se

Läs mer på Infranords webbsida om upprustningen av Henriksdalstunneln

Vi byter ut bron över Värmdöleden

Saltsjöbanans bro över Värmdöleden är utsliten och behöver renoveras. Vi kommer därför att reparera brons betongpelare och byta ut stålöverbyggnaden. Den gamla stålbron rivs i början på juli och den nya som väger 100 ton lyfts på plats i början på augusti.

Bron över Värmdöleden

Saltsjöbanans bro över Värmdöleden

Trädröjning längs spår och ledningar

Vi kommer att montera nya ledningar och kontaktledningsstolpar från Igelboda fram till Solsidan respektive Saltsjöbaden.

Innan det arbetet kan genomföras kommer vi att beskära och röja träd och sly som riskerar att komma ut i spårområdet eller som är i vägen för ny kontaktledning. På vissa ställen längs banan måste vissa större träd fällas.

Nya plattformar i Saltsjö-Duvnäs, Neglinge och Solsidan

Vi fortsätter med tillgänglighetsarbetet för att göra Saltsjöbanan ett attraktivt resealternativ för alla oavsett funktionsnedsättning. I år river vi de gamla perrongerna vid station Saltsjö-Duvnäs, Neglinge och Solsidan. Vi bygger upp nya tillgänglighetsanpassade perronger.

Nya plattformar byggs i sommar

Arbetet i Neglingedepån intensifieras

Upprustningen av tågdepån i Neglinge har pågått sedan årsskiftet. När banan trafikerats har vi anpassat ombyggnaden för att inte störa depåns drift. Under sommaren förfogar vi över hela området och passar därför på att byta spår, växlar och kontaktledningar utomhus.

Det är många entreprenader som ska samsas i depåområdet och det kommer att återspeglas i mängden transporter till och från depån.

För att hinna bli klara till trafikstarten i september kommer dessutom flera helger och kvällar att tas i anspråk i Neglinge.

Läs mer om upprustningen av Neglingedepån här på sll.se

Fortsatt arbete med bulleråtgärder

En av våra viktiga målsättningar med upprustningen av Saltsjöbanan är att aktivt arbeta för att minska bullerstörningarna för omgivningen.

I sommar river vi upp 150 meter spår mellan Lillängen och Storängen för att installera en bullermatta under spåren. Vi monterar spårnära bullerskärmar mellan Storängen och Saltsjö-Duvnäs och på delar av sträckan mellan Saltsjö-Duvnäs och Östervik monterar vi träskärmar och spårnära bullerskydd. 

Vi kommer även att komplettera eller justera befintliga bullerskydd på övriga delar av banan.

Läs mer om våra bulleråtgärder här på sll.se

Våra arbetstider i sommar

Våra bullrande arbeten sker främst klockan 07-19.

Men vi arbetar även övrig tid då det är mycket som ska uträttas under avstängningen. Vi kommer ibland att behöva ta kvällar, nätter och helger i anspråk för att hinna genomföra samtliga åtgärder i sommar.

Större avvikelser så som mycket bullrande kvälls, natt- eller helgarbeten aviseras innan.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om våra arbeten eller om något inte fungerar som det ska. 

Ring SL Kundtjänst, 08- 600 10 00, öppet dygnet runt eller

Maila oss i projektet: saltsjobanan@sl.se

Vi vet att det tidvis kan bli ansträngande med våra arbeten nära dig, men hoppas på överseende när vi bygger om för framtidens kollektivtrafik!

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!