Detta gör vi

Idag finns inte Automatick train control (ATC) på Saltsjöbanan. Under upprustningen uppgraderas det befintliga signalsystemet och kompletteras med ATC. Utrustning för ATC upphandlas externt och befintliga vagnar och tåg utrustas med ATC.

Syfte

ATC styrs från signalkiosker som finns utmed banan. Signalsystemet minskar risken för olyckor som beror på handhavande fel av lokföraren. Systemet övervakar att hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar en stoppsignal.

Vem påverkas och tidsplan

Uppgraderingen av signalsystemet på Saltsjöbanan görs under det senare skedet av upprustningen, under 2017 och 2018. Arbetet med detta är inget som kommer att märkas mer än möjligtvis vid kortare avstängningar för tester. ATC möjliggör tätare tidtabell i framtiden.

Säkerhetsarbetet på Saltsjöbanan

Föregå med gott exempel för barn och unga när du vistas vid spåren. Foto: Gustaf Waesterberg

Föregå med gott exempel för barn och unga när du vistas vid spåren.

Installation av ATC på Saltsjöbanan

ATC står för Automatic Train Control och är ett säkerhetssystem som omfattar ett flertal funktioner som skall ge en högre säkerhet. ATC fungerar som ett stöd för förarna, så att incidenter och olyckor minimeras. Detta ger i stor utsträckning en höjd säkerhet för tåg-tågsituationer, vilket i nästa steg då påverkar den enskildes säkerhet. Om ATC-systemet även övervakar plankorsningar, erhålls en bättre situation mot korsande trafik, då föraren även här blir hjälpt med information om plankorsningens status.

En tåg som kör på Saltsjöbanan med maxhastigheter på 70-80 kilometer per timme, kan ha en bromssträcka på 250-350 meter.

Säkrare plankorsningar

I följande plankorsningar kommer säkerheten att förbättras:

 • Storängens strandväg
 • Kranglans väg
 • Morgonvägen (Sågtorp)
 • Hamnvägen
 • Igelbodavägen
 • Neglingegärde
 • Torsvägen
 • Odenvägen
 • Ringvägen
 • Saltsjöpromenaden
 • Erstaviksbadet

Planerade åtgärder

 • Hinderdetektorer installeras vid plankorsningar för att stoppa tåg om en bil eller annat fordon blir instängt mellan bommarna
 • Utbyte av vägskyddsautomatik
 • Övergångar utan bommar förses med bomanläggning
 • Stängsel vid plankorsningar kommer att ses över för att minska möjlighet beträda spår när bommar är fällda

Budskap på bommarna

Kör igenom bommen om du fastnar mellan bommarna.

Om du skulle fastna mellan två nedfällda bommar, kör rakt igenom bommarna. På bommarna står det budskapet väl synligt när bommarna är i nedfällt läge. Det innebär bara lättare skador på bilen, eftersom bommen endast består av en bräda av trä.

Ditt eget ansvar

Förbjudet att gå över spår och spårområde

Det är olagligt att vistas på spåren och banvallen. Att gena över spåren för att vinna tid sker alltid med livet som insats. Tågen kan ju komma från flera håll eller efter varandra och de har en lång bromssträcka. Att vistas på spåren innebär också en risk för att man utsätter tågpersonalen för stora påfrestningar.

Livsfarliga kontaktledningar

I järnvägsanläggningen finns luftledningar med 750 volt. Kontaktledningsstolparna kan ha ledningar både på sidan, i toppen och över spåret. De är alla oisolerade och strömförande. Är oturen framme räcker det att komma i närheten av en nedfallen ledning eller stolpe som blivit strömförande för att en s.k. ljusbåge ska bildas och strömmen förs över till kroppen genom luften.

El är farligt

Spänningen i Saltsjöbanans kontaktledningar är 750 V likspänning.

 • Det räcker med att vara i närheten av en kontaktledning för att få i sig ström. Det är livsfarligt att klättra på tågvagnar eller tågtak!
 • Strömmen är alltid på i kontaktledningen - även när tåget står stilla.

Några säkerhetsregler

 • Lämna fri väg för tåg
 • Stanna alltid vid rött ljus eller nedfällda bommar
 • Det är livsfarligt att vistas på spåren – gena aldrig över järnvägen
 • Var uppmärksam när du rör dig i miljöer där det finns tåg.
 • Föregå med gott exempel för barn och unga.
SL:s nollvision är att inga människor ska skadas allvarligt eller dödas på grund av den spårbundna trafiken.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!