Nattarbeten måndag 17 april -ledningar monteras ner

Uppläsning

Den 18 april börjar vi med rivning och återuppbyggnad av verkstadshallen i Neglingedepån – ett av de större arbeten vi genomför i tågdepån. Redan natten mellan söndag 16 och måndag 17 april förbereder vi genom att montera ner kontaktledningar intill byggnaden. Detta moment är inte bullrande men sker nattetid.

Verkstadshallen före och efter ombyggnaden.

Tisdag den 18 april påbörjar vi arbetet med rivning och återuppbyggnad av verkstadshallen i Neglingedepån.

Nuvarande verkstadshall ska rivas för att ge plats för en större och högre byggnad med möjlighet att lyfta ett helt tågset istället för bara en vagn i taget. Vi slipper därmed att koppla isär vagnarna vid reparation och får en effektivare drift med färre tågrörelser inom tågdepån. 

Rivningen inleds med nattarbeten

Innan vi kan påbörja arbetet måste kontaktledningarna intill verkstadshallen monteras ner. För att inte påverka driften av depån och trafikeringen av Saltsjöbanan genomförs arbetet redan natten mellan söndag 16 och måndag 17 april k 01:40-04:00. Detta moment är inte bullrande men kan märkas av då detta sker nattetid.

Så påverkas du under byggtiden

Förutom ökat buller när vi river, schaktar och grundförstärker kommer du att märka av ett större antal transporter i området. All lastning och lossning av material kommer att ske inom depåområdet. Upprustningen av Neglingedepån pågår till slutet av 2017.

Våra arbetstider

Våra tider för bullrande arbeten är vardagar klockan 07-19, men undantag förekommer. Större avvikelser  så som kvälls, natt- eller helgarbeten, aviseras innan här på vår webb, via vår mailinglista eller utskick i brevlådan. Maila oss på saltsjobanan@sl.se om du vill ta del av våra digitala utskick i Neglinge.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter på våra arbeten kontakta SL Kundtjänst, dygnet runt, tel: 08-600 10 00  eller maila oss i projektet: saltsjobanan@sl.se

Tack för ditt tålamod när vi bygger om för framtidens kollektivtrafik!

 

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan