Vi rustar upp Neglingedepån 2017

Uppläsning

Under 2017 upprustar vi Neglingedepån som en del av den allmänna moderniseringen av Saltsjöbanan. När vi är klara med upprustningen ska vi ha ökat verkstadskapaciteten, förnyat kraftförsörjningen och effektiviserat driften av depån.

Detta gör vi

Saltsjöbanans tågdepå i Neglinge rustas upp under 2017. Vi byter ut kraftförsörjningen, installerar nya växlar samt byter spår och kontaktledningar såväl inomhus som utomhus. Vi bygger även ut verkstadshallen för att kunna reparera ett helt tågset.

Syfte

Vi renoverar och rustar upp Neglingedepån för att effektivisera driften, öka verkstadskapaciteten och förlänga livslängden på anläggningen. Ombyggnaden är en del av den allmänna upprustningen av Saltsjöbanan.

Vem påverkas och tidsplan

Du som bor i närheten av Neglingedepån kommer att märka av fler transporter i området, större mängd aktivitet och mer ljud dagtid i depån. Vi räknar med att vara klara med upprustningen under november 2017.

Tågdepån i Neglinge byggdes 1893 och är i stort behov av upprustning och utbyggnad. Detta görs för att effektivisera service, underhåll och reparation av vagnar samt förlänga den tekniska livslängden av anläggningen.

Detta gör vi under 2017

Karta och tidplan upprustning Neglingedepån 2017

Illustrationer: Katarina Lernmark. Tidplanen är ungefärlig och datum kan komma att ändras. 
Klicka här för större karta (PDF öppnas i nytt fönster)

Våren 2017

I början av året anländer byggbodar som blir personalutrymme för arbetarna. Bodarna kommer, förutom att vara hem till byggjobbarna, även att agera som bullerskärm för omgivningen.

Flytt av kontaktledning (tågets strömförsörjare - koppartråd, stolpe och isolatorer i porslin mm) och stoppbock (järnvägsanordning som monteras på räls för att stoppa eller bromsa in tåg) efter spår 9.

Vi bygger ut vissa bi-ytor där vi har sprinklersystem och värmepanna. Arbetet sker både inom- och utomhus vid ovanför spår 7. Marken grävs ut och sedan borras pålar ner för att förstärka marken innan vi gjuter grunden. Att borra ner pålarna ger upphov till en del bullrande ljud.

April - november

Verkstadshallen ska byggas ut och taket höjas. Här ska vi få plats att lyfta och reparera ett helt tågset istället för bara en vagn i taget. Vi slipper därmed koppla isär vagnarna vid reparation och underhåll vilket ger effektivare drift med färre tågrörelser innanför depåområdet.

Bild på verkstadshallens utbyggnad

Kollage: BBH Arkitekter

När vi bygger ut verkstaden kommer vi att riva, schakta, grundförstärka, gjuta och resa utbyggnaden. Därefter blir det en del inomhusinstallationer.

Sommaravstängning 26 juni - 17 september

När Saltsjöbanan stänger för sommarens upprustning kommer vi att förfoga över hela depån eftersom reguljär verksamhet ligger nere och vagnarna ställs upp på annan plats. Då är det bråda dagar eftersom vi har begränsad tid att utföra vissa arbetsmoment. Spåren och kontaktledningarna kommer att bytas ut inomhus.

Du kan märka av när vi sågar i betong, installerar ny räls och svetsar.

1980 brann stationshuset vid Neglinge ner och byggdes sedan upp på nytt. Nu 37 år senare, kommer perrongen närmast depån att rivas och byggas upp på nytt och motsatt perrong kommer att tillgänglighetsanpassas.

Hösten 2017

Även utomhus ska vissa spår, växlar och kontaktledningar bytas ut. Det kommer innebära störningar i form av ljud från transporter, kapning, svetsning och makadamutfyllnad.

Vi räknar med att vara klara med upprustningen av Neglingedepån under november 2017.

Våra arbetstider

Vi kommer att genomföra våra bullrande arbeten främst dagtid kl 07-19, men avvikelser kan förekomma.

En del av våra arbeten kan bara utföras tidig morgon eller kväll när färre entreprenörer är på plats. Ibland händer även något oförutsett vilket innebär till exempel att vi tvingas arbeta helg eller under natten.

Om du snabbt vill ha information om avvikelser i våra arbetstider kan du anmäla dig till vår mailinglista för Neglingedepån.
Det gör du enklast genom att maila oss på: saltsjobanan@sl.se
Informationen kommer även att publiceras här på webben.

Vid större avvikelser (natt- eller helgarbeten) får du som bor i närheten av våra arbeten informationen direkt i brevlådan.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!