Nattarbeten 23-25 maj i Neglinge, i anslutning till Saltsjöbanans trafikspår

Nattarbeten genomförs i Neglinge under trafikfri tid mellan klockan 01.30 och 04.15 den 23, 24 och 25 maj.

Datum
Tisdag den 23 maj till torsdag den 25 maj 2017
Tid:
01:30-04:15
Plats:
Vid befintlig övergång mellan Torsvägen och Neglinge station. Vi arbetar med att få ner betongkanaler och rör i marken i anslutning till Saltsjöbanans trafikspår. Arbetena kan bara genomföras nattetid när banan inte trafikeras och innebär vissa bullrande moment som är störande för dig som bor nära. ,

Förutom belysning och spårgående fordon kan du märka av våra arbeten när vi schaktar nära spåren och sågar i betong för att ansluta betongrören till kabelbrunnarna. Sågningsmomentet är kortvarigt men bullrande.

Om du har frågor eller synpunkter på våra arbeten kontakta SL Kundtjänst, dygnet runt, tel: 08-600 10 00 eller mejla oss i projektet: saltsjobanan@sl.se