Upprustade och nya tåg på Roslagsbanan

Uppläsning

Upprustning av de befintliga 101 tågvagnarna är nu klar. Mittenvagnarna har byggts om med en bredare dörröppning och bättre plats för resenärer med rullstol och barnvagn. Arbetet med upphandling av 22 nya 60-meters fordon pågår. De nya tågen kompletterar den nuvarande vagnparken och göra det möjligt att i framtiden förstärka kapaciteten och turtätheten på Roslagsbanan.

Detta gör vi

Successivt har de 101 befintliga vagnarna rustats upp. Mellanvagnarna har byggts om med en ny bred ingång på mitten av vagnen samt rörligt fotsteg som minskar avståndet till perrongen. Under 2016 sker upphandling av 22 nya 60-meters fordon (66 vagnar).

Syfte

Upprustningen innebär att resenärerna får en modernare och trevligare miljö ombord på tåget. Tillgängligheten förbättras för resenärer med funktionshinder. Leveransen av nya tåg gör det möjligt att i framtiden öka kapacitet och turtäthet.

Vem påverkas och tidsplan

De upprustade vagnarna har satts i drift allt eftersom. Därför medförde det inte några störningar i tågtrafiken. De första upprustade vagnarna levererades hösten 2012. Slutleverans skedde i maj 2016. Leverans av de nya tågen beräknas ske med början under 2020.

Roslagsbanans befintliga vagnar, X10p, har rustats upp successivt sedan 2012 och slutleverans skedde i maj 2016. Totalt handlar det om 101 vagnar (35 motorvagnar, 32 mellanvagnar och 34 manövervagnar). 

De olika arbetsmomenten genomfördes på olika platser i landet. Vagnarna transporterades på trailer, först till Motala och sedan vidare till Malmö för att slutligen återkomma till depån i Mörby för slutkontroll innan de åter sattes i trafik.

Fräschare interiör

Upprustad interiör i vagn

Ny fräsch exteriör och interiör med ny ljusare färgsättning, ny matta på golven, nytt tyg på sätena och varje bänkrad har försetts ned rejäla handtag. Inne i vagnarna har installerats övervakningskameror, elektroniska informationsskyltar, ny belysning och fler öppningsbara fönster.

Ombyggda mellanvagnar

Ny bred dörröppning i mellanvagnen

Mellanvagnarna har anpassats med bättre tillgänglighet för till exempel barnvagnar och rullstolar. Nu finns en ny bred ingång mitt i vagnen och golvet har sänkts till samma höjd som plattformen. Ett rörligt fotsteg minskar avståndet till perrongen. 

Ommålade vagnar

Ommålade vagnar

Alla vagnar har målats om på utsidan med en blå färg. Dörrarna är vita för att skapa en bättre kontrast för personer med nedsatt syn. Vagnarna har även försetts med tydliga elektroniska destinationsskyltar både i fronten och på sidan.

Nya tåg

Arbetet med upphandling av 22 nya 60-meters fordon pågår. Varje vagn motsvarar längden på tre gamla vagnar. Leverans av de nya tågen, X15p, beräknas ske med början under 2020.

De nya fordonen ska komplettera den befintliga fordonsflottan och möjliggöra den planerade ökningen av trafiken. Fordonen kommer efter leverans att genomgå testkörningar för att verifiera prestanda, säkerhet och passagerarnas komfort. Därefter kommer tågen successivt att börja gå i passagerartrafik. 

De nya tågen kommer att vara snabbare än de befintliga. De kommer att ha bättre tillgänglighet, modern och funktionell interiör, insteg i höjd med perrongen, bekvämare stolar och luftkonditionering, flexibla ytor och informationssystem för passagerarna. Tillgänglighetsanpassning för personer med barnvagn, funktionsnedsättningar och särskilda behov har hög prioritet. Syftet är att underlätta för alla resenärer. Därför engagerar vi företrädare för olika handikapporganisationer i samband med utformningen av funktionella ytor för rullstolar, rollatorer och barnvagnar.

Tågdepå i Molnby

En ny tågdepå byggs i Molnby i Vallentuna kommun. Anläggningen kompletterar de befintliga depåerna på Stockholms östra och i Mörby.

Läs mer om den nya depån

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!