Upprustade och nya tåg på Roslagsbanan

Uppläsning

Förutom att bygga ut banan med dubbelspår för att få bättre flöde i trafiken och möjliggöra tätare tidtabell, behövs även fler och nya moderna tåg som tar Roslagsbanan in i framtiden. Tills dess behöver de gamla vagnarna rustas upp och få förbättrad tillgänglighet.

Detta gör vi

Successivt har de 101 befintliga vagnarna rustats upp. Mellanvagnarna har byggts om med en ny bred ingång på mitten av vagnen samt rörligt fotsteg som minskar avståndet till perrongen. I maj 2017 blev upphandlingen klar av 22 nya 60-meters fordon (Varje vagn motsvarar längden på tre gamla vagnar.).

Syfte

Upprustningen innebär att resenärerna får en modernare och trevligare miljö ombord på tåget. Tillgängligheten förbättras med mer plats för resenärer med t.ex. rullatorer och barnvagner. Leveransen av nya tåg gör det möjligt att i framtiden öka Roslagsbanans kapacitet och turtäthet.

Vem påverkas och tidplan

De upprustade vagnarna har satts i drift allt eftersom. Därför medförde det inte några störningar i tågtrafiken. De första upprustade vagnarna levererades hösten 2012. Slutleverans skedde i maj 2016. Leverans av de nya tågen beräknas ske med start under 2020 med slutleverans 2024.

Roslagsbanans nya tåg

Exteriör av Roslagsbanans nya tåg

Visionsbild av exteriör för nya fordon till Roslagsbanan, X15p

Upphandling av 22 nya 60-meters fordon blev klar i april 2017. Varje vagn motsvarar längden på tre gamla vagnar. Fordonen är byggda för en maxhastighet på 100 km/tim och rymmer 300 passagerare med sittplatser för 150. Särskild hänsyn tas för att tillgänglighetsanpassa interiören med plats för resenärer med till exempel barnvagnar och rullstolar. Fordonen är även särskilt anpassade för svenska vinterförhållanden. Vagnkorgarna är gjorda i aluminium och har lätt vikt, vilket innebär en hög accelerationsförmåga. Detta resulterar i ett energisnålt tåg med låga driftskostnader. Leverantör är det schweiziska företaget Stadler och de nya tågen som har beteckningen X15p börjar levereras under 2020.

Interiör Roslagsbanans nya fordon X15p

De nya fordonen ska komplettera den befintliga fordonsflottan och möjliggöra den planerade ökningen av trafiken. Fordonen kommer efter leverans att genomgå testkörningar för att verifiera prestanda, säkerhet och passagerarnas komfort innan de successivt börjar gå i passagerartrafik.

De nya tågen kommer att vara snabbare än de befintliga. De kommer bl.a. att ha bättre tillgänglighet, modern och funktionell interiör, insteg i höjd med perrongen, bekvämare stolar och luftkonditionering, flexibla ytor och informationssystem för passagerarna.

Tågdepå i Molnby

Byggandet av en ny tågdepå har startat under våren 2017 i Molnby, som ligger i Vallentuna kommun. Anläggningen är en förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning på Roslagsbanan. Depån ska användas för drift, underhåll och uppställning av de nya fordonen.

Läs mer om den nya depån

Upprustade vagnar

Roslagsbanans befintliga vagnar, X10p, har rustats upp successivt sedan 2012 och slutleverans skedde i maj 2016. Totalt handlar det om 101 vagnar (35 motorvagnar, 32 mellanvagnar och 34 manövervagnar). 

De olika arbetsmomenten genomfördes på olika platser i landet. Vagnarna transporterades på trailer, först till Motala och sedan vidare till Malmö för att slutligen återkomma till depån i Mörby för slutkontroll innan de åter sattes i trafik.

Fräschare interiör

Upprustad interiör i vagn

Ny fräsch exteriör och interiör med ny ljusare färgsättning, ny matta på golven, nytt tyg på sätena och varje bänkrad har försetts ned rejäla handtag. Inne i vagnarna har installerats övervakningskameror, elektroniska informationsskyltar, ny belysning och fler öppningsbara fönster.

Ombyggda mellanvagnar
Ny bred dörröppning i mellanvagnen

Mellanvagnarna har anpassats med bättre tillgänglighet för till exempel barnvagnar och rullstolar. Nu finns en ny bred ingång mitt i vagnen och golvet har sänkts till samma höjd som plattformen. Ett rörligt fotsteg minskar avståndet till perrongen. 

Ommålade vagnar

Ommålade vagnar

Alla vagnar har målats om på utsidan med en blå färg. Dörrarna är vita för att skapa en bättre kontrast för personer med nedsatt syn. Vagnarna har även försetts med tydliga elektroniska destinationsskyltar både i fronten och på sidan.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!