Näsbyparklinjen

Uppläsning

Längs sträckan Djursholms Ösby–Näsbypark genomfördes bullerskyddsåtgärder under sommaren och hösten 2015. Samtidigt skedde säkerhetshöjande åtgärder med hinderdetektorer som installerats vid sex plankorsningar på sträckan. Detektorerna stoppar tåget om en bil fastnat mellan bommarna.

Detta gör vi

Vi arbetar med flera olika typer av bullerdämpande åtgärder. Vid spåren har vi monterat höga bullerskyddskärmar och spårnära låga skärmar. Som ett led i vårt säkerhetsarbete har vi installerat hinderdetektorer vid sex plankorsningar.

Syfte

Bullerskyddsågärderna har genomförts för att klara de riktvärden kring buller som gäller för järnväg. Installationen av hinderdetektorer är en del av den omfattande satsningen på säkerhetshöjande åtgärder som sker längs hela banan.

Vem påverkas och tidsplan

I november 2015 var arbetena längs sträckan avslutade och trafiken åter igång.

Avstängningar på Roslagsbanan 2017

 • Kårstalinjen, sträckan Roslags Näsby–Kårsta, är avstängd 7 januari - 19 augusti.
  Vi genomför en omfattande ombyggnad av Roslags Näsby station och bygger dubbelspår mellan Roslags Näsby och Visinge.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.
  Kartor med bussarnas hållplatser och linjesträckning:
  27A, 27B, 27X och 666X.

 • Österskärslinjen avstängd 23 juni - senast 9 decemberUnder denna period påbörjar vi arbetet med en ombyggnad av Hägernäs station. Samtidigt inleds dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg vid Rydbokrossen. Vi genomför även förberedelser för en ny station som senare ska byggas vid Arninge. Här planeras också för en ny bussterminal. Vid Rydbokrossen höjer vi säkerheten betydligt i samband med att vi bygger en planfri korsning så att trafiken i framtiden kan passera under järnvägen.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.
  28B Täby centrum–Viggbyholm–E18–Åkersberga
  28D Danderyds sjukhus–Djursholms Ösby–Lahällsviadukten–Roslags Näsby–Täby centrum
  28L Danderyds sjukhus– Lahällsviadukten–Roslags Näsby–Täby centrum–Viggbyholm–Hägernäs
  28M Danderyds sjukhus–E18–Åkersberga–Österskär
  28R Danderyds sjukhus–Viggbyholm–Rydbo–Åkers Runö–Åkersberga
 • Djursholms Ösby–Roslags Näsby avstängd 23 juni - t.o.m. 19 augusti
  (gäller stationerna Bråvallavägen, Djursholms Ekeby, Enebyberg och Roslags Näsby). Anledningen är den omfattande spårombyggnaden vid Roslags Näsby station.
  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.

Näsbyparklinjen går tågen som vanligt hela året.

Närmare information om ersättningstrafiken

Se SL:s hemsida: Om ersättningstrafiken och tidtabeller samt i SL:s app. Den tryckta tidtabellen finns att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.

Dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Roslags Näsby–Visinge innebär att från och med hösten 2017 blir Kårstalinjen dubbelspårig på hela sträckan Stockholms östra–Täby kyrkby.

Bullerskydd

Näsbyparklinjen har försetts med bullerskydd enligt följande:

 • Mörby–Djursholms Ösby: Montage av träskärmar och transparenta skärmar.
 • Djursholms Ösby–Näsby Park: Montage av spårnära skärmar och komplettering av befintliga träskärmar.

Läs mer om vårt arbete med buller och miljö vid Roslagsbanan

Hinderdetektorer

För att öka säkerheten vid Näsbyparklinjen har vi installerat hinderdetektorer vid sex plankorsningar. Hinderdetektorerna fungerar så att tåget stoppas automatiskt om en bil blir instängd mellan bommarna. Installationer har skett vid följande plankorsningar: 

 • Norevägen
 • Vendevägen
 • Hildingavägen
 • Ymervägen
 • Lahällsvägen
 • Näsby allé

Läs mer om vårt säkerhetsarbete vid Roslagsbanan

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!