Näsbyparklinjen

Uppläsning

Längs sträckan Djursholms Ösby–Näsbypark genomfördes bullerskyddsåtgärder under sommaren och hösten 2015. Samtidigt skedde säkerhetshöjande åtgärder med hinderdetektorer som installerats vid sex plankorsningar på sträckan. Detektorerna stoppar tåget om en bil fastnat mellan bommarna.

Detta gör vi

Vi arbetar med flera olika typer av bullerdämpande åtgärder. Vid spåren har vi monterat höga bullerskyddskärmar och spårnära låga skärmar. Som ett led i vårt säkerhetsarbete har vi installerat hinderdetektorer vid sex plankorsningar.

Syfte

Bullerskyddsågärderna har genomförts för att klara de riktvärden kring buller som gäller för järnväg. Installationen av hinderdetektorer är en del av den omfattande satsningen på säkerhetshöjande åtgärder som sker längs hela banan.

Vem påverkas och tidplan

I november 2015 var arbetena längs sträckan avslutade och trafiken åter igång.

Avstängningar på Roslagsbanan 2017

 • Österskärslinjen avstängd 23 juni - senast 9 december
  Under denna period påbörjar vi arbetet med en ombyggnad av Hägernäs station. Samtidigt inleds dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg vid Rydbokrossen. Vi genomför även förberedelser för en ny station som senare ska byggas vid Arninge. Här planeras också för en ny bussterminal. Vid Rydbokrossen höjer vi säkerheten betydligt. Här bygger vi bygger en planfri korsning så att trafiken i framtiden kan passera under järnvägen.

Närmare information om ersättningstrafiken

Se SL:s hemsida: Om ersättningstrafiken och tidtabeller samt i SL:s app. Den tryckta tidtabellen finns att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.

Dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Roslags Näsby–Visinge innebär att från och med hösten 2017 blir Kårstalinjen dubbelspårig på hela sträckan Stockholms östra–Täby kyrkby.

Bullerskydd

Näsbyparklinjen har försetts med bullerskydd enligt följande:

 • Mörby–Djursholms Ösby: Montage av träskärmar och transparenta skärmar.
 • Djursholms Ösby–Näsby Park: Montage av spårnära skärmar och komplettering av befintliga träskärmar.

Läs mer om vårt arbete med buller och miljö vid Roslagsbanan

Hinderdetektorer

För att öka säkerheten vid Näsbyparklinjen har vi installerat hinderdetektorer vid sex plankorsningar. Hinderdetektorerna fungerar så att tåget stoppas automatiskt om en bil blir instängd mellan bommarna. Installationer har skett vid följande plankorsningar: 

 • Norevägen
 • Vendevägen
 • Hildingavägen
 • Ymervägen
 • Lahällsvägen
 • Näsby allé

Läs mer om vårt säkerhetsarbete vid Roslagsbanan

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!