Näsbyparklinjen

Uppläsning

Längs sträckan Djursholms Ösby–Näsbypark genomfördes bullerskyddsåtgärder under sommaren och hösten 2015. Samtidigt skedde säkerhetshöjande åtgärder med hinderdetektorer som installerats vid sex plankorsningar på sträckan. Detektorerna stoppar tåget om en bil fastnat mellan bommarna.

Detta gör vi

Vi arbetar med flera olika typer av bullerdämpande åtgärder. Vid spåren har vi monterat höga bullerskyddskärmar och spårnära låga skärmar. Som ett led i vårt säkerhetsarbete har vi installerat hinderdetektorer vid sex plankorsningar.

Syfte

Bullerskyddsågärderna har genomförts för att klara de riktvärden kring buller som gäller för järnväg. Installationen av hinderdetektorer är en del av den omfattande satsningen på säkerhetshöjande åtgärder som sker längs hela banan.

Vem påverkas och tidplan

I november 2015 var arbetena längs sträckan avslutade och trafiken åter igång.

Avstängningar på Österskärslinjen 2018

Delar av Roslagsbanan är avstängd under påskhelgen

 • Långfredagen 30/3 – t.o.m. annandag påsk 2/4
  Stockholms östra – Roslags Näsby

  Stockholms östra – Näsbypark
  Norr om Roslags Näsby går tågen som vanligt. Under avstängningen bygger vi en ny stödmur vid Frescati samt genomför planerade underhållsarbeten med kontaktledningar, bullerskydd och geologiska undersökningar.

 • Delar av Österskärslinjen är avstängd från midsommar 22/6 - 9/12
  Under avstängningen kommer tågen att gå mellan Stockholms östra och Viggbyholm.

  Vi fortsätter arbetet med utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg, bygger två nya planskilda korsningar norr om Hägernäs och förbereder för en ny station vid Arninge. Arninge resecentrum innefattar en ny tågstation och en knutpunkt med bussanslutningar. Bygget är ett samarbetsprojekt mellan Täby kommun, Trafikverket och SL beräknas stå klart 2020-2021. I Åkersberga anlägger vi två nya järnvägsbroar för en planskild korsning vid Båthamnsvägen och Rallarvägen. Dessutom bygger vi om Åkersberga station.

  Tågtrafiken ersätts med bussar. Vi hoppas på överseende med att det innebär ändrade resvanor under tiden.

Närmare information om ersättningstrafiken

Se SL:s hemsida: Om ersättningstrafiken och tidtabeller samt i SL:s app. Den tryckta tidtabellen finns att hämta på SL Center. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.

Bullerskydd

Näsbyparklinjen har försetts med bullerskydd enligt följande:

 • Mörby–Djursholms Ösby: Montage av träskärmar och transparenta skärmar.
 • Djursholms Ösby–Näsby Park: Montage av spårnära skärmar och komplettering av befintliga träskärmar.

Läs mer om vårt arbete med buller och miljö vid Roslagsbanan

Hinderdetektorer

För att öka säkerheten vid Näsbyparklinjen har vi installerat hinderdetektorer vid sex plankorsningar. Hinderdetektorerna fungerar så att tåget stoppas automatiskt om en bil blir instängd mellan bommarna. Installationer har skett vid följande plankorsningar: 

 • Norevägen
 • Vendevägen
 • Hildingavägen
 • Ymervägen
 • Lahällsvägen
 • Näsby allé

Läs mer om vårt säkerhetsarbete vid Roslagsbanan

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!