Se upp – redan nu kan det komma tåg!

Uppläsning

VARNING! Fr.o.m. den 13/8 och fram till trafikstarten den 20/8 kommer vi tidvis att köra provtåg med full hastighet på sträckan Djursholms Ösby – Kårsta. Observera att tågen då även kan komma att köra förbi stationerna utan att sakta in och eller stanna.

Inför den kommande trafikstarten är vårt arbete inne i ett intensivt skede. Samtidigt som vi kör provtåg testar vi även signal-  och säkerhetssystemen på den aktuella sträckan. 

Det här har vi byggt

Under 2017 har vi rustat upp stationerna vid Roslags Näsby, Tibble, Ensta och Visinge samt byggt 3,5 km dubbelspår på sträckan Roslags Näsby – Visinge. Nu är det dubbelspår på hela sträckan mellan Stockholms östra och Täby kyrkby.

Tillfällig tågtidtabell norr om Täby kyrkby

En tillfällig tågtidtabell med något glesare turtäthet norr om Täby kyrkby gäller fram till den 9 december. Anledningen är begränsad framkomlighet vid Roslags Näsby station på grund av fortsatta spårarbeten mot Österskär. Efter trafikstaren på Kårstalinjen sker även arbeten utanför spårområdet. 

För bästa resväg sök din resa på SL:s app eller på hemsidan sl.se. Det går också bra att ringa SL:s kundtjänst och få tidtabellen hemskickad, telefon 08-600 10 00.

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan