Roslagsbanans Kårstalinje startar för trafik

Uppläsning

Från och med den 20 augusti öppnar Kårstalinjen igen. Österskärslinjen är fortsatt avstängd till och med den 9 december. Näsbyparksgrenen går som vanligt.

Roslagsbanan på spåret igen

Roslagsbanan genomgår fram till omkring 2021 en rad förbättringar. Det byggs bland annat dubbelspår och nya fordon köps in. Tillgängligheten och säkerheten kommer att öka och bullerskyddet förbättras. När arbetet är färdigt får Roslagsbanan ökad kapacitet och turtäthet. Ersättningsbussarna för Österskärslinjen fortsätter att gå som vanligt.

Så går trafiken på Kårstalinjen

Eftersom det bara finns ett spår förbi Roslags Näsby kommer Kårstalinjen att gå med begränsad trafik norr om Täby kyrkby fram till den 9 december. Det innebär att tåg mot Kårsta går en gång per timme, tåg mot Lindholmen två gånger per timme och tåg mot Ormsta fyra gånger per timme. Under rusningstid går tåget något oftare till Lindholmen och Kårsta. Den 10 december är arbetet med dubbelspår färdigt och trafiken återgår till sex avgångar i timmen från Ormsta.

Förändringar för linje 28

Hållplatserna Bråvallavägen, Djursholms Ekeby och Enebyberg, som vanligtvis trafikeras av Österskärstågen, kommer under hösten istället att trafikeras av tåg som går mellan Stockholm Östra och Täby kyrkby. På grund av att det bara finns ett spår förbi Roslags Näsby går de tågen två gånger i timmen och förändringen pågår fram till och med den 9 december. Den 10 december öppnar Österskärslinjen och då trafikeras stationerna åter med tre tåg i timmen.

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan