Nya vänthallar installerade vid Roslags Näsby station

Uppläsning

Nu har även vänthall nummer två lyfts på plats vid stationen.

Snart är Roslags Näsby station klar och ombyggd till en modern station med två nya mittplattformar, två vänthallar med hissar, rulltrappor och en planskild gångbro som leder över stationen. Detta innebär både ökad tillgänglighet och säkerhet för resenärerna som inte längre behöver korsa spåren eller vänta vid fällda bommar. Litet längre bort har vi även byggt en ny gång- och cykelbro över järnvägen intill Centralvägsbron. Nya bullerskyddsskärmar längs spåren och ljudabsorbenter på plattformarnas lodräta sidor innebär att buller från tågtrafiken dämpas i området.

Följ bygget i realtid

Du kan följa ombyggnaden av Roslags Näsby station i realtid via vår webbkamera. Bilden som uppdateras var 5:e minut hittar du på den här sidan

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan