Välkommen på informationsmöte om den nya tågdepån i Molnby

Uppläsning

Bygget av den nya depån i Vallentuna kommun är en förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning på Roslagsbanan.

Illustration av den nya depån

För att få plats för de 22 nya fordonen som vi köper in bygger vi under perioden 2017 – 2019 en ny depå som ska användas för kontinuerligt underhåll och parkering av fordon.

Kom och lyssna på vad bygget innebär och hur det påverkar just dig. Passa på att ställa dina frågor till våra projektledare och övriga företrädare från SL.

Tid: Tisdagen den 21 mars 18:00 – 20:00
Plats: Vallentuna Kulturhus, Allévägen 1

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan