Vi stänger järnvägsövergången vid Roslags Näsby station

Uppläsning

Järnvägsövergången vid Roslags Näsby station kommer vara avstängd från vecka 12 och fram till den 20 augusti 2017

Som en säkerhetsåtgärd stänger vi passagen över spåren under tiden som vi utför byggnadsarbeten på den västra sidan av stationen. Du når då perrongen och tågen endast från den östra sidan via Östra Banvägen. För att passera spåren hänvisar vi till den nya gång- och cykelbron som går parallellt med Centralvägen.

När den nya toppmoderna stationen tas i bruk i augusti kommer ytterligare en ny bro över järnvägen stå klar med hissar och trappor till och från plattformarna.

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan