Så förbättrar vi ersättningstrafiken på Roslagsbanan

Uppläsning

SL och Arriva har nu vidtagit en rad åtgärder för att förbättra ersättningstrafiken för Roslagsbanan.

Kårstalinjen är avstängd mellan den 7 januari och 19 augusti, bland annat för utbyggnaden till dubbelspår och upprustning av stationer. Under tiden ersätter bussar tågtrafiken.

Att ersätta spårtrafik med bussar är en utmaning.

Bussar har inte samma kapacitet som tåg och inte heller inte möjlighet att köra samma sträckning som spårtrafiken. Därför tar resan med ersättningsbussarna normalt längre tid och det blir mer trängsel.

Starten för ersättningstrafiken har varit förenad med försenade eller uteblivna bussar och trängsel ombord på bussarna. Varken SL eller Arriva är nöjda med hur trafiken har fungerat och gör därför ett antal insatser för att förbättra trafiken.

Förbättringsåtgärder

• Busschaufförerna får en repetitionsutbildning för att bli säkrare i alla detaljer. Varje chaufför har också en personlig coach som följer med i bussen, vilket skapar bättre trygghet för både förare och resenärer.
• Fler trafikledare och informatörer ute i trafiken innebär bättre stöd till förare
• Smartare fördelning av långa och korta bussar för att minska trängseln
• Fler förstärkningsbussar i beredskap
• Översyn och anpassning av tidtabell och körtider
• Överenskommelse med Trafikverket om uppgraderad väghållning särskilt vid snö och halka.

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan