Upprustning av stationer på Röda linjen

Uppläsning

Tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg har rustats upp för en förbättrad resenärsmiljö, ökad trygghet och tillgänglighet. Samtidigt har stationen i Norsborg fått ett nytt färgstarkt konstverk som lyser upp stationen under den mörka årstiden.

Detta gör vi

Samtliga rulltrappor och hissar på Hallunda och Norsborgs tunnelbanestationer har bytts ut till helt nya, och stationerna har fått en genomgående modernisering och upprustning.

Syfte

Att förbättra resenärsmiljön och skapa ökad trygghet och säkerhet på stationerna. Hållbarhet och tillgänglighet har säkerställts vid upprustningen.

Vem påverkas och tidsplan

Upprustningen är klar på bägge stationerna och rulltrappor och hissar har bytts ut. Stationerna var i drift under arbetet.

Stationerna Hallunda och Norsborg har rustats upp

Sedan byggåret 1973 har tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg inte genomgått någon omfattande renovering. Nu har stationerna målats om och fått ny belysning, ny skyltning, nya glaspartier med automatiska skjutdörrar samt ny glasvägg mellan snedhiss och rulltrappor upp mot Eriksberg. Dessutom har samtliga hissar och rulltrappor bytts ut till helt nya.  

Ny konst i Norsborg

I samband med upprustningen har stationen i Norsborg fått ett nytt konstverk - "Hyllning till rörelse", skapat av konstnären Raha Rastifard.  Det består av projektioner av persiska geometriska mönster mot den cirka 60 meter långa och 12 meter höga bergväggen som löper längs med plattformen. Det färgstarka konstverket kommer att lysa upp stationen under den mörka årstiden. 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!