Detta gör vi

Samtliga rulltrappor och hissar på Hallunda och Norsborgs tunnelbanestationer byts ut till helt nya, och stationerna får en genomgående modernisering och upprustning.

Syfte

Syftet är att förbättra resenärsmiljön och skapa ökad trygghet och säkerhet på stationerna. Upprustningen ska göras så att hållbarhet och tillgänglighet säkerställs.

Vem påverkas och tidsplan

Utbyte av rulltrappor och hissar pågår till årsskiftet 2015/2016. När hissarna byts ut under hösten 2015 hänvisas de som har behov av hiss till en kostnadsfri ersättningsbuss. Övrigt arbete på stationerna påbörjas i januari 2016 och är klart sommaren 2016. Stationerna är i drift under arbetet.

Stationerna Hallunda och Norsborg upprustas

Sedan byggåret 1973 har tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg inte genomgått någon omfattande renovering. Nu målas stationerna om och får ny belysning, ny skyltning, nya glaspartier med automatiska skjutdörrar, ny glasvägg mellan snedhiss och rulltrappor upp mot Eriksberg. Dessutom byts samtliga hissar och rulltrappor ut till helt nya.  

Byte av hissar

Hissarna på tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg har varit igång i många år och det är nu dags att byta ut de gamla hissarna mot helt nya.

Arbetet är omfattande och kommer att pågå fram till årsskiftet 2015-2016. Därför kommer ersättningstrafik att finnas i form av en buss som vi kallar Hissbussen. Den är till för dig som har svårt att åka i rulltrapporna. Hissbussen är avgiftsfri och går i 20-minuterstrafik under större delen av dagen. Den stannar vid hållplatserna:

  • Hallunda tunnelbanestation
  • Norsborg tunnelbanestation
  • Tre Källor
  • Sankt Albans väg på Eriksbergsåsen

Rulltrapporna fungerar under utbytet av hissarna.

Bytet av hissar sker i etapper

24 augusti – 31 december

Hissarna mellan Eriksbergsåsen och tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg är avstängda. Hissbussen är i trafik under denna period.

2 november – 31 december

Hissar mellan Norsborgs centrum och Norsborgs tunnelbanestation är avstängda. Vi hänvisar att resa med Hissbussen till Hallunda tunnelbanestation där hiss till plattform finns.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!