Nytt trafikstyrningssystem på Röda linjen

Uppläsning

Ett nytt trafikstyrningssystem som bygger på modern teknik håller på att installeras på tunnelbanans Röda linjen. Målsättningen är att leverera ett nytt signalsystem som genererar en modern, säker och tät trafikerad kollektivtrafik på hela Röda linjen. Bytet till det moderna signal- och trafikstyrningssystemet har en kostnad på 1,5 miljarder kronor.

Detta gör vi

Hela signalsystemet längs Röda linjen byts ut och ett nytt trafikstyrningssystem införs. Det befintliga signalsystemet på Röda linjen är gammalt och dyrt att underhålla. För att kunna modernisera hela linjen behöver därför systemet bytas ut.

Syfte

Ett nytt trafikstyrningssystem gör det möjligt att utöka trafiken. Projektets målsättning är att leverera ett helt nytt trafikstyrningssystem som genererar en modern, säker och tät trafikerad kollektivtrafik längs hela Röda linjen.

Vem påverkas och tidsplan

Installation och provning av det nya systemet längs Röda linjen sker nattetid för att tunnelbanan ska fungera som vanligt under dagen. Då det nya systemet ska provas mellan Sätra och Norsborg kommer alla som använder den delen av banan att påverkas.

Nytt trafikstyrningssystem ökar kapaciteten

Det befintliga signalsystemet är gammalt och dyrt att underhålla, och behöver bytas ut. Därför installerar trafikförvaltningen nytt system, som gör det möjligt att utöka trafiken.

Arbeten längs linjen

Just nu pågår installationerna av det nya systemet längs hela Röda linjen. Ambitionen är att i möjligaste mån göra det nattetid när ingen trafik pågår. Eventuella planerade driftstopp kommer att anmälas i god tid.

Sidan är under uppbyggnad.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!