Nytt trafikstyrningssystem på röda linjen

Uppläsning

Ett nytt trafikstyrningssystem som bygger på modern teknik håller på att installeras på tunnelbanans röda linje. Målsättningen är att leverera ett nytt signalsystem som genererar en modern, säker och tät trafikerad kollektivtrafik på hela röda linjen.

Detta gör vi

Hela signalsystemet på tunnelbanans röda linje byts ut och ett nytt trafikstyrningssystem införs. Det nya systemet genererar en modern och säker trafik längs röda linjen.

Syfte

Ett nytt trafikstyrningssystem gör det möjligt att utöka trafiken på röda linjen. Det nya systemet kommer att leverera ett helt nytt sätt att bedriva tunnelbanetrafik.

Vem påverkas och tidsplan

Installation och test av det nya systemet sker nattetid för att tunnelbanan ska fungera som vanligt under dagen. Eventuella planerade driftstopp kommer att anmälas i god tid.

Nytt trafikstyrningssystem ökar kapaciteten

Ett nytt trafikstyrningssystem tillåter kortare tid mellan tågen genom modern teknik. Det i sin tur innebär att det är möjligt att köra tätare trafik.

Skillnaden mot dagens manuella system är att framtidens tåg styrs från en datoriserad trafikledningscentral. Vi går alltså från ett klassiskt signalsystem med ljussignaler till ett helautomatiskt trafikstyrningssystem som centralt styr tågens alla rörelser.

Behagligare resa

Eftersom det nya trafikstyrningssystemet styr tågets alla rörelser kan hastiga inbromsningar undvikas. Förarnas olika sätt att accelerera och bromsa in kommer också att försvinna och alla resor kommer att upplevas som likadana samt mjukare och behagligare.

Arbeten längs linjen

Just nu pågår installationerna av det nya systemet längs hela röda linjen. Ambitionen är att i möjligaste mån göra det nattetid när ingen passagerartrafik pågår. Eventuella planerade driftstopp kommer att anmälas i god tid.

 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!