Norsborgsdepån vinner pris

Uppläsning

Norsborgsdepån har i tuff konkurrens vunnit pris för ”Outstanding Project of the Year 2015” som delas ut av International Tunnelling and Underground Space Association (ITA).

Borrning pågår för framtida sprängning. Foto: Elin Elmér.

Många projekt världen över har granskats och flera kriterier har bedömts. Att trafikförvaltningen valt den strategiskt smarta platsen nära tunnelbanan och under mark, bidrog enligt motiveringen till vinsten. Även innovationsförmåga i utformning och konstruktion samt förmåga att utveckla kostnadseffektiva lösningar och att minska störningar i stadsområden bedömdes.

Omtanke om närboende

Projektet har lagt stor vikt vid planering och kommunikation och strävat efter att minimera störningar för de närboende. Exempelvis anpassade projektet sina sprängningar så att de inte sammanföll med den närliggande förskolans vilostunder.

Norsborgsdepån är ett bra exempel på att det går att bygga under mark på ett säkert, kostnadseffektivt sätt och med hänsyn till omgivningen. Under Eriksbergsåsen i Norsborg finns nu de tre underjordiska bergtunnlarna som Norsborgsdepån och dess entreprenör Skanska, fått det internationella priset för. Sprängningarna pågick mellan 2013 och 2015. I depån som står klar 2017 kommer Röda linjens nya tunnelbanetåg att underhållas.

Den nybyggda Norsborgsdepån under Eriksbergsåsen är en del av Röda linjens uppgradering.

Läs mer på www.sll.se/rodalinjen 

Tillbaka till nyhetslistan röda linjen