Skarpbrunnavägen, Norsborg, öppnas

Uppläsning

Efter två års avstängning öppnas Skarpbrunnavägen den 18 juni 2015 för all trafik. En milstolpe för projekt Norsborgsdepån.

Projektmedlemmar firar milstolpen att Skarpbrunnavägen öppnas. Foto: Elin Elmér.

Skarpbrunnavägen öppnad 

Till midsommar 2013 stängdes Skarpbrunnavägen av och grävdes bort då den 320 meter långa betongtunneln skulle gå under vägen. När nu betongtunneln är klar och verkstaden byggs ovanpå har vägen lagts tillbaka. Den 18 juni öppnades Skarpbrunnavägen för all trafik och buss 708x som under avstängningen trafikerat området upphörde. Ordinarie buss 708 går nu som vanligt.

Tillbaka till nyhetslistan röda linjen