Nya tunnelbanetåg på röda linjen

Uppläsning

Stockholm växer och fler behöver åka med oss. Trafikförvaltningen har köpt in 48 nya tåg som möjliggör en tätare trafik för fler resenärer. De nya tågen har luftkonditionering och fler ytor för barnvagnar och rullstolar. De första tågen levereras för test till Stockholm under 2018. Kostnaden för tågen uppgår till ca fem miljarder kronor

Detta gör vi

Trafikförvaltningen har beställt 48 nya tåg som kallas för C30 till röda linjen. Varje nytt tåg består av två fordon eller vagnar, istället för dagens tre. Tågen börjar levereras till SL under 2018, för tester. Trafikstart kommer att ske under 2019.

Syfte

Idag finns två fordonstyper på röda linjen. De äldsta så kallade CX-tågen levererades på 70-talet. De flesta av dem har gått över 200 000 mil och behöver ersättas. Fler tåg behövs för att kunna utöka trafiken på röda linjen. Nya tåg är en stor del i att göra röda linjen till Stockholms modernaste.

Vem påverkas och tidsplan

De nya tunnelbanetågen kommer att rulla längs hela röda linjen. Under 2019 till 2021 kommer det att finnas en blandning av gamla och nya tåg. De nya tågen har en modern utformning för att så många som möjligt ska kunna åka med och för att stoppen vid stationerna ska kortas ner.

48 nya tunnelbanetåg

Trafikförvaltningen har beställt 48 nya tåg av typen C30 till röda linjen. Tågen börjar levereras till SL under 2018, för tester. Trafikstart kommer att ske under 2019.

Idag finns två fordonstyper på röda linjen. De äldsta så kallade CX-tågen levererades på 70-talet. De flesta av dem har gått över 200 000 mil och behöver ersättas. Fler tåg behövs dessutom för att kunna utöka trafiken på röda linjen.

Den 21 maj 2013 fattade trafiknämnden beslut om att beställa 96 nya vagnar till ett värde av drygt fem miljarder kronor. Det vinnande anbudet lämnades av Bombardier.

Förberedda för framtiden

C30-fordonen blir 70 meter långa, vilket innebär att två fordon, eller vagnar, utgör ett fullängdståg. De kommer, som första svenska tunnelbanetåg, att vara utrustade med luftkonditionering. Det innebär en komfortökning, inte minst på den södra delen av Röda linjen där tågen till stor del går ovan jord.

Som första svenska tunnelbanetåg kommer C30 att vara utrustade med luftkonditionering.

Till att börja med kommer tågen att köras av förare, men tågen är från leverans förberedda för att i framtiden kunna köras i helautomatisk drift.

Effektivare av- och påstigning

Upphandlingens övergripande krav när de nya tågen, C30, handlades upp var robusta vagnar med hög kapacitet, god kvalitet och en modern utformning. De nya tågen kommer att ha fler dörrar och en öppen möblering med sätena längs sidorna. Möbleringen ger bredare gångar med plats för fler stående passagerare och samtidigt snabbare av och påstigning, vilket är en förutsättning för tätare trafik.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!