Detta gör vi

En ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, har byggts i Norsborg. Depån ryms till största delen inne i berget under Eriksbergsåsen där tre uppställningstunnlar finns utsprängda. Tågens resa ner till berget kommer att gå via en 320 meter lång betongtunnel. Ovanpå denna är verkstaden byggd.

Syfte

Norsborgsdepån är ett led i Trafikförvaltningens beslut att införa ett nytt trafikstyrningssystem på Röda linjen för att kunna utöka trafiken och att köpa in nya, bekvämare vagnar. En ny tunnelbanedepå behövs för att förvara och underhålla de nya vagnarna.

Vem påverkas och tidsplan

Alla som bor och passerar Norsborg har blivit påverkade av arbetet med Norsborgsdepån. De förberedande arbetena startade under 2012 och depån kommer att tas i drift under 2017. Under hösten 2016 avslutades de större arbetena och påverkan minskade.

Det här är Norsborgsdepån

Trafikförvaltningen har byggt en ny tunnelbanedepå, ett garage för nya tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån finns nu till största delen inne i berget under Eriksbergsåsen.

Depån är ett led i SL:s beslut att införa ett nytt trafikstyrningssystem på Röda linjen för att kunna utöka trafiken och att köpa in nya, bekvämare vagnar. En ny tunnelbanedepå behövs för att förvara och underhålla de nya vagnarna.

Fler filmer om Norsborgsdepån finns på YouTube

Norsborgsdepån består av tre uppställningstunnlar inne i Eriksbergsåsen, där tunnelbanetågen ska städas nattetid. För att komma in i uppställningstunnlarna åker tunnelbanetågen från Norsborgs station vidare ner i den 320 meter långa betongtunneln som möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen.

När tunnelbanetåget kommer in i berget passerar tåget en fullskalig tågtvätt som fungerar precis som en biltvätt på bensinmacken. När tåget blivit tvättat åker det antingen och ställer sig i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter rakt igenom dessa och åker vidare upp till verkstaden som byggts ovanpå betongtunneln. I verkstaden finns det fem verkstadsplatser och en saneringshall för borttagning av klotter. 

För att åter komma ut på spåret åker sedan tåget tillbaka genom uppställningstunnlarna, ut genom betongtunneln och tursätts på röda linjen, rent och underhållet.

Norsborgsdepån är mestadels byggd under Eriksbergsåsen med en verkstadsbyggnad i slänten mellan Hallundavägen och Skarpbrunnavägen.

Inne i uppställningstunnlarna ligger räls och växlar. Alla installationer är på plats och förberedelser för att depån ska kunna köras delvis automatiskt pågår. Under hösten 2016 togs etableringen bort från Sankt Botvids väg.  


Vägen hit

Arbetet med Norsborgsdepån började 2010. Efter mycket arbete med att hitta en lämplig plats för den nya depån längs röda linjen påbörjades olika utredningar för att depån skulle kunna byggas i Norsborg. En av de stora fördelarna med att ha en depå i Norsborg är att det är nära till ändhållplatsen vilket minskar tomkörning, som innebär mindre buller, minskad energiförbrukning och lägre driftskostnader.

Norsborg är den bästa platsen för en ny tunnelbanedepå

Samråd genomfördes med fastighetsägare, sakägare samt andra berörda och detaljplan antogs i Botkyrka kommun i december 2011, planen vann laga kraft 2012-01-19.

Eftersom byggandet av Norsborgsdepån kunde komma att påverka grundvattennivån ansökte Trafikförvaltningen om tillstånd för vattenverksamhet. Huvudförhandling hölls i miljödomstolen den 23 januari 2012. Villkor för vattenverksamheten och Norsborgsdepån meddelades i en dom som kom den 24 februari 2012.


Så påverkas du

Borrning pågår för framtida sprängning. Foto: Elin Elmér.

Borrning pågår för framtida sprängning. Foto: Elin Elmér.

Då de stora arbetena med Norsborgsdepån är avslutade stör vi inte längre med bullrande ljud, damm och avspärrningar.

 

Verkstaden växer fram

I maj 2015 flög vi över Norsborgsdepån och filmade byggandet och verkstaden som tar form. Hela byggnaden är nu cirka 200 meter lång.

Fler filmer om Norsborgsdepån finns på YouTube

Fakta

 • E1, NCC har arbetat på Norsborgssidan mellan Hallundavägen och Skarpbrunnavägen. E2, Skanska sprängde ut bergtunnlarna.
 • Enligt miljödomen har störande arbeten inte fått ske kvällar och helger.
 • Det är tre uppställningstunnlar som sprängts ut med en total tunnellängd på 2 700 meter.
 • Tunnlarna 1 och 2 är 24 meter breda. Tunnel 3 är 19 meter bred. Alla tre tunnlar har en takhöjd på 8 meter.
 • Huvudtvärtunneln är den som går igenom alla tre tunnlar, denna är 14 meter hög.
 • 320 000 fasta kubikmeter har tagits ut ur Eriksbergsåsen och 50 000 fasta kubikmeter har tagits ut mellan Skarpbrunnavägen och Hallundavägen.
 • Massorna sväller till nästan dubbel storlek när de sprängts ur berget. Massorna skulle fylla hela globen.
 • Vid varje underjordssprängning/tunnelsprängning har det gått åt 2 ton sprängämnen och 1000 fasta kubikmeter har sprängts ut, ca 200 kvm.
 • När sprängningarna pågick transporterades 180 lass med utsprängt berg ut ur åsen, cirka en lastbil var tredje minut på Sankt Botvids väg.
 • Mellan uppställningstunnlarna och marken ovanför är det mellan 6 och 20 meter.
 • På Norsborgssidan har en 320 meter lång betongtunnel gjutits, ovanpå denna står nu verkstaden.
 • Kostnad för projektet: 2 miljarder SEK
 • Färdig för drift 2017 då det kommer att finnas plats för 17 tåg, fem verkstadsplatser, tvätt- och klottersaneringshall samt personal- och serviceutrymmen. Arbetstillfällen för cirka 100 personer kommer att vara knutna hit.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!