Röda linjens modernisering

Uppläsning

Genom en stor satsning på tunnelbanans röda linje ökas kapaciteten. Fler nya tåg som är effektivare, modernare och bekvämare köps in och fram till 2021 har nya tunnelbanetåg ersatt de gamla längs hela linjen. Under 2017 blev de första anpassningarna av depåerna i Nyboda och Hammarby klara och under 2018 tas den nya depån i Norsborg i drift, där även tunnelbanestationen är upprustad.

Detta gör vi

Med nya moderna tåg, upprustade depåer i Hammarby och Nyboda samt en helt ny tunnelbanedepå i Norsborg och gemensamma IT-lösningar uppgraderar vi nu tunnelbanans röda linje.

Syfte

Syftet är att öka kapaciteten på röda linjen. Gamla tåg behöver ersättas och fler tåg krävs för att kunna öka linjens trafik. Depåerna upprustas och byggs för att underhålla de nya tågen.

Vem påverkas och tidplan

2021 finns det plats för fler resenärer på röda linjen som kan resa bekvämare och ännu säkrare än i dag. Norsborgsdepån tas i bruk under 2018 och de nya tågen tas i trafik 2019.

Röda linjen moderniseras

Programmet Röda linjens uppgradering startades för att samordna tre parallella projekt, nämligen C30-projektet (som levererar nya tåg), ett nytt trafikstyrningssystem (signalsystem) och Norsborgsdepån. Sedan dess har det tillkommit ytterligare två projekt inom programmet; en anpassning av Nyboda- och Hammarbydepåerna till de nya fordonen samt ett programövergripande IT-projekt. En förstudie om helautomatisk drift har även tagits fram. Inom programmet ingår även upprustningen av tunnelbanestationerna i Norsborg och Hallunda.

Under november 2017 hävde SL kontraktet med leverantören av det nya signalprojektet, vilket betyder att inget nytt signalsystem installeras. De nya tågen kommer att köra på det befintliga signalsystemet.

Hela programmet har en budget på 12,7 miljarder kronor.

Dagens och framtidens röda linje 

Röda linjen, som invigdes 1964, är 41 kilometer lång och går från Ropsten och Mörby i norr till Fruängen och Norsborg i söder. Längs sträckan finns 36 stationer, varav 20 stycken är utomhus. Tågen som rullar längs linjen är 140 meter långa och cirka 500 000 resenärer åker med linjen varje dag.

Stockholm växer i snabbt takt, för att möta framtiden behöver röda linjen moderniseras och uppgraderas. 2021 när allt är klart blir restiden kortare och resan bekvämare, säkrare och tryggare. Dessutom får fler resenärer plats i de nya tågen.

C30 - de nya tunnelbanetågen

C30 vid inomhusstationTrafikförvaltningen har beställt 48 nya tåg av typen C30 till röda linjen till ett värde av drygt fem miljarder kronor. Tågen börjar levereras till SL för tester under 2018. Trafikstart kommer att ske under 2019 och fram till 2021 kommer det att finnas en blandning av gamla och nya tåg längs röda linjen.

Idag finns två fordonstyper på röda linjen. De äldsta så kallade CX-tågen levererades på 70-talet. De flesta av dem har gått över 200 000 mil och behöver ersättas. Fler tåg behövs dessutom för att möjliggöra en utökad trafik på röda linjen.

Förberedda för framtiden

C30-fordonen är 70 meter långa, vilket innebär att två fordon, eller vagnar, utgör ett fullängdståg. Dagens tunnelbanetåg består av tre vagnar. C30 kommer, som första svenska tunnelbanetåg, att vara utrustade med luftkonditionering. Det innebär en komfortökning, inte minst på den södra delen av Röda linjen där tågen till stor del går ovan jord.
"Som första svenska tunnelbanetåg kommer C30 att vara utrustade med luftkonditionering."
De nya tågen har en modern utformning för att så många som möjligt ska kunna åka med och för att stoppen vid stationerna ska kortas ner.

Tågen är från leverans förberedda för att i framtiden kunna köras i helautomatisk drift om ett sådant beslut fattas.

Flexyta i nya C30-tågen

Effektivare av- och påstigning

Upphandlingens övergripande krav när de nya tågen, C30, handlades upp var robusta vagnar med hög kapacitet, god kvalitet och en modern utformning. De nya tågen kommer att ha fler dörrar och en öppen möblering med säten längs sidorna. Möbleringen ger bredare gångar med plats för fler stående resenärer samt fler ytor för barnvagnar och rullstolar. Samtidigt medför utformningen snabbare av- och påstigning, vilket är en förutsättning för tätare och mer punktlig trafik.

Nya och anpassade depåer

Norsborgsdepån

Trafikförvaltningen har byggt en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån har till största delen byggts inne i berget under Eriksbergsåsen med en verkstadsbyggnad i slänten mellan Hallundavägen och Skarpbrunnavägen.

Norsborgsdepån framsida
Norsborgsdepån består av tre uppställningstunnlar inne i Eriksbergsåsen, där tunnelbanetågen ska städas nattetid. För att komma in i uppställningstunnlarna åker tunnelbanetågen från Norsborgs station vidare ner i den 320 meter långa betongtunneln som möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen.

När tunnelbanetåget kommer in i berget passerar det en fullskalig tågtvätt som fungerar precis som en biltvätt på bensinmacken. När tåget blivit tvättat åker det antingen och ställer sig i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter rakt igenom dessa och åker vidare upp till verkstaden som byggts ovanpå betongtunneln. I verkstaden finns det fem verkstadsplatser och en saneringshall för borttagning av klotter.

För att åter komma ut på spåret åker sedan tåget tillbaka genom uppställningstunnlarna, ut genom betongtunneln och tursätts på röda linjen, rent och underhållet.

Depån är slutbesiktad och tas i bruk under 2018.

Nyboda och Hammarby

Upprustningen av depåerna i Hammarby och Nyboda syftar till att möjliggöra underhållet av de nya C30-tågen. Anpassningarna behövs bland annat för att de nya vagnarna är 70 meter långa jämfört med dagens 46,5 meter. Både verkstadsplatser och svarv behöver därför förlängas.

Förutom det löpande underhållet som kommer att utförs i Nyboda och Norsborg finns behov av arbetsplatser för arbeten som tar längre tid. Detta gäller exempelvis garantiarbeten, nollställningsarbeten och krockskador. Dessa arbetsplatser finns nu i Hammarbydepån.

Hammarbydepån färdigställdes under våren 2017 och svarven i Nyboda slutbesiktades under hösten 2017. Arbetena med att anpassa verkstadsplatserna i Nyboda kommer tidigast att påbörjas under hösten 2019. Fram till dess behöver vi kunna underhålla dagens C20-tåg i Nyboda.

Upprustade stationer

Sedan byggåret 1973 har tunnelbanestationerna Hallunda och Norsborg inte genomgått någon omfattande renovering. Nu har stationerna rustats upp för en förbättrad resenärsmiljö, ökad trygghet och tillgänglighet. De har målats om och fått ny belysning, ny skyltning, nya glaspartier med automatiska skjutdörrar samt ny glasvägg mellan snedhiss och rulltrappor upp mot Eriksberg. Dessutom har samtliga hissar och rulltrappor bytts ut till helt nya.
Konst vid Norsborgs tunnelbanestation
Konstnär: Raha Rastifard Fotograf: Hans Ekestang Station: Norsborg

I samband med upprustningen har stationen i Norsborg fått ett nytt konstverk - "Hyllning till rörelse", skapat av konstnären Raha Rastifard. Det färgstarka konstverket kommer att lysa upp stationen under den mörka årstiden.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!