Röda linjens modernisering

Uppläsning

Genom en stor satsning på röda linjen ökas kapaciteten. Det innebär tätare turer och fler nya tåg som är både effektivare, modernare och bekvämare. 2017 invigs en ny depå, 2019 har vi ett nytt trafikstyrningssystem och fram till 2021 har nya tunnelbanetåg ersatt de gamla längs hela linjen.

Detta gör vi

Med nya tåg, nytt trafikstyrningssystem en ny tunnelbanedepå i Norsborg och gemensamma IT-lösningar uppgraderar vi tunnelbanans röda linje till Stockholms modernaste. Vi utreder även förutsättningarna för att i framtiden kunna köra helautomatiskt.

Syfte

Syftet är att öka kapaciteten på röda linjen. Gamla tåg behöver ersättas och fler tåg krävs för att kunna öka linjens trafik. Det befintliga signalsystemet är gammalt och ett nytt möjliggör en utökad och säker trafik. Depån i Norsborg byggs för att underhålla de nya tågen.

Vem påverkas och tidsplan

2021 är moderniseringen av röda linjen klar. Då finns det plats för fler resenärer som kan resa bekvämare och ännu säkrare än i dag. De som påverkas mest av moderniseringen medan den pågår är de som använder de södra delarna av linjen där tester kommer att utföras.

Röda linjen moderniseras

Programmet röda linjens uppgradering startades för att samordna tre parallella projekt. Det nya trafikstyrningssystemet, C30-projektet som levererar nya tåg och Norsborgsdepån. Sedan dess har det tillkommit ytterligare två projekt inom programmet; en anpassning av Nyboda- och Hammarbydepåerna till de nya fordonen samt ett programövergripande IT-projekt. En förstudie av helautomatisk drift har även tagits fram inom programmet. 

Filmer om Programmets modernisering finns på YouTube.

Dagens röda linje 

Röda linjen, som invigdes 1964, är 41 kilometer lång och går från Ropsten och Mörby i norr till Fruängen och Norsborg i söder. Längs sträckan finns 36 stationer, varav 20 stycken är utomhus. Tågen som rullar längs linjen är 140 meter långa och 500 000 resenärer åker med linjen varje dag.

Framtidens röda linje 

Stockholm växer i snabbt takt, att röda linjen förses med nya fordon, nytt trafikstyrningssystem och ny depå är en förutsättning för att möta framtiden. 2021 när allt är klart blir restiden kortare och resan bekvämare, säkrare och tryggare. Dessutom får betydligt fler resenärer plats i de nya tågen.

Fakta röda linjens modernisering

Programmets mål är att uppgradera röda linjen med nytt trafikstyrningssystem och nya tåg för att möjliggöra utökad resenärskapacitet till 2021.

I moderniseringen ingår: 

Byte av signalsystem till nya trafikstyrningssystemet
Nya tunnelbanetåg, så kallade C30
Nya Norsborgsdepån
Ombyggnad av depåerna Nyboda och Hammarby
Gemensamma IT-lösningar
Upprustning av Norsborg och Hallunda tunnelbanestationer
Test i full skala av plattformsbarriärer
Förberedelser för eventuell framtida helautomatisk trafik på röd linje

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!