Röda linjens modernisering

Uppläsning

Genom en stor satsning på tunnelbanans röda linje ökas kapaciteten och trängseln minskar. Fler nya tåg som är effektivare, modernare och bekvämare köps in och fram till 2021 har nya tunnelbanetåg ersatt de gamla längs hela linjen. Under 2017 invigs en ny depå i Norsborg, där även tunnelbanestationen är upprustad. Även anpassningarna av depåerna i Nyboda och Hammarby blir klara under 2017.

Detta gör vi

Med nya moderna tåg, upprustade depåer i Hammarby och Nyboda samt en helt ny tunnelbanedepå i Norsborg och gemensamma IT-lösningar uppgraderar vi nu tunnelbanans röda linje.

Syfte

Syftet är att öka kapaciteten på röda linjen. Gamla tåg behöver ersättas och fler tåg krävs för att kunna öka linjens trafik. Depåerna upprustas och byggs för att underhålla de nya tågen.

Vem påverkas och tidsplan

2021 är moderniseringen av röda linjen klar. Då finns det plats för fler resenärer som kan resa bekvämare och ännu säkrare än i dag. Norsborgsdepån invigs under 2017.

Röda linjen moderniseras

Programmet röda linjens uppgradering startades för att samordna tre parallella projekt. Det nya trafikstyrningssystemet, C30-projektet som levererar nya tåg och Norsborgsdepån. Sedan dess har det tillkommit ytterligare två projekt inom programmet; en anpassning av Nyboda- och Hammarbydepåerna till de nya fordonen samt ett programövergripande IT-projekt. En förstudie av helautomatisk drift har även tagits fram inom programmet. 

Dagens röda linje 

Röda linjen, som invigdes 1964, är 41 kilometer lång och går från Ropsten och Mörby i norr till Fruängen och Norsborg i söder. Längs sträckan finns 36 stationer, varav 20 stycken är utomhus. Tågen som rullar längs linjen är 140 meter långa och 500 000 resenärer åker med linjen varje dag.

Framtidens röda linje 

Stockholm växer i snabbt takt, för att möta framtiden behöver röda linjen moderniseras och uppgraderas. 2021 när allt är klart blir restiden kortare och resan bekvämare, säkrare och tryggare. Dessutom får betydligt fler resenärer plats i de nya tågen.

Fakta röda linjens modernisering

Programmets mål är att uppgradera röda linjen med nytt trafikstyrningssystem och nya tåg för att möjliggöra utökad resenärskapacitet till 2021.

I moderniseringen ingår: 

Byte av signalsystem till nya trafikstyrningssystemet
Nya tunnelbanetåg, så kallade C30
Nya Norsborgsdepån
Ombyggnad av depåerna Nyboda och Hammarby
Gemensamma IT-lösningar
Upprustning av Norsborg och Hallunda tunnelbanestationer
Test i full skala av plattformsbarriärer
Förberedelser för eventuell framtida helautomatisk trafik på röd linje

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!