Röda linjens modernisering

Uppläsning

Genom en stor satsning på Röda linjen ökas kapaciteten. Det innebär tätare turer och fler nya tåg som är både effektivare, modernare och bekvämare. 2017 invigs en ny depå, 2019 har vi ett nytt trafikstyrningssystem och fram till 2021 har nya tunnelbanetåg ersatt de gamla längs hela linjen.

Detta gör vi

Med nya tåg, nytt trafikstyrningssystem en ny tunnelbanedepå i Norsborg och gemensamma IT-lösningar uppgraderar vi tunnelbanans Röda linje till Stockholms modernaste. Vi utreder även förutsättningarna för att i framtiden kunna köra helautomatiskt.

Syfte

Syftet är att öka kapaciteten på Röda linjen. Gamla tåg behöver ersättas och fler tåg krävs för att kunna öka linjens trafik. Det befintliga signalsystemet är gammalt och ett nytt möjliggör en utökad och säker trafik. Depån i Norsborg byggs för att underhålla de nya tågen.

Vem påverkas och tidsplan

2021 kommer alla delar att vara färdiga och kapaciteten på Röda linjen kan öka med upp till 25%. De som påverkas mest av programmet under utförandet är de som använder de södra delarna av linjen där tester kommer att utföras samt boende i Norsborg där depån byggs.

Röda linjen moderniseras

Programmet Röda linjens uppgradering startades för att samordna tre parallella projekt. Det nya trafikstyrningssystemet, C30-projektet som levererar nya tåg och Norsborgsdepån. Sedan dess har det tillkommit ytterligare två projekt inom programmet; en anpassning av Nyboda- och Hammarbydepåerna till de nya fordonen samt ett programövergripande IT-projekt. En förstudie av helautomatisk drift har även tagits fram inom programmet. 

Filmer om Programmets modernisering finns på YouTube.

Dagens Röda linje 

Röda linjen, som invigdes 1964, är 41 kilometer lång och går från Ropsten och Mörby i norr till Fruängen och Norsborg i söder. Längs sträckan finns 36 stationer, varav 20 stycken är utomhus. Tågen som rullar längs linjen är 140 meter långa och 500 000 resenärer åker med linjen varje dag.

Framtidens röda linje 

Stockholm växer i snabbt takt, att Röda linjen förses med nya fordon, nytt trafikstyrningssystem och ny depå är en förutsättning för att möta framtiden. När alla nya tåg är i drift och trafikstyrningssystemet är på plats kan kapaciteten på linjen öka med upp till 25 %. 

Fakta Röda linjens modernisering

Programmets mål är att uppgradera Röda linjen med nytt trafikstyrningssystem och ny vagnsflotta för att möjliggöra utökad resenärskapacitet till 2021.

Fem ingående projekt:

Byte av signalsystem till nya trafikstyrningssystemet
Nya tunnelbanetåg, så kallade C30
Nya Norsborgsdepån
Ombyggnad av depåerna Nyboda och Hammarby
Gemensamma IT-lösningar

Söderströmsbron rustas upp

Att Söderströmsbron, mellan Gamla stan och Slussen, fungerar är helt avgörande för kollektivtrafiken i Stockholm. På bron kör både tunnelbanans gröna och röda linje och varje dag passerar över 330 000 resenärer bron. Trafikförvaltningen rustar upp Söderströmsbron för ökad driftsäkerhet även i framtiden.

De trafikpåverkande arbetena genomförs 2017-2019 och sker i huvudsak under sommaren eller vid större lov då det är färre resenärer i kollektivtrafiken.

För dig som resenär innebär det att du behöver göra ett byte mellan tunnelbanans röda och gröna linje vid T-centralen och vid Slussen.

Röda linjen berörs i sommar

 Planerad omläggning Röda linjen sommaren 2017

Mellan den 15 juli och 25 juli 2017 görs förberedelser för byte av den första av tunnelbanans broar över Söderström. Detta påverkar tunnelbanans röda linje och resenärerna får byta till grön linje för att åka mellan Slussen och T-centralen.

Själva bytet av bron görs senare och kommer inte att påverka trafiken.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!