Trafikstart Solna station till Stora Essingen

Uppläsning

Vi är nu klara för trafikstart på sträckan Solna station till Stora Essingen. Den 5 augusti hälsar vi därför alla resenärer välkomna tillbaka till det som vi kallar Tvärbanans Solnagren. Nu med genomfartstrafik till Stora Essingen utan byte i Alvik.

Från och med den 5 augusti går det att resa med Tvärbanan från följande hållplatser: Solna station, Solna centrum, Solna Business Park, Sundbybergs centrum, Bällsta bro, Karlsbodavägen, Norra Ulvsunda, Johannesfred, Alvik, Alvik strand och Stora Essingen.

Hela sträckan utan byte i Alvik

Efter trafikstart kommer man att kunna resa hela sträckan mellan Solna Station och Stora Essingen utan att behöva byta spårvagn i Alvik. Med det nya signalsystemet får Alvik därmed genomfartstrafik.

På- och avstigningen från motsatt spår

När tågen inte längre vänder i Alvik kommer påstigningen att ske från motsatt spår i jämförelse med hur det var fram tills före avstängningen. Det blir högertrafik i Alvik där tågen mot Solna station avgår från spår 5, samt tågen mot Stora Essingen, och senare Sickla, kommer avgå från spår 6.

Observera att man i Alvik inte får korsa spåren utan man få ta gångrampen som går runt området, följ skyltning på plats.

Ersättningstrafik

Ersättningsbussen 22B mellan Thorildsplan och Sickla Udde kommer att fortsätta gå som tidigare fram till den 14 augusti. Från och med den 14 augusti kommer ersättningsbussen 22B att gå mellan Stora Essingen och Sickla Udde fram tills dess att hela banan öppnar för trafik igen den 2 oktober.

Tillbaka till nyhetslistan nytt signalsystem tvärbanan