Testkörning av Tvärbanan mellan Stora Essingen och Sickla

Uppläsning

Se upp. Nu rullar spårvagnarna igen mellan Stora Essingen och Sickla med start den 14 augusti. Men det går inte att åka med dem.

Trafik utan passagerare med start 14 augusti

Efter en lång avstängning utan trafik kommer Tvärbanan att trafikeras med spårvagnar igen, detta när banan testkörs från den 14 augusti till och med trafikstart den 2 oktober 2017. Det går inte att åka med spårvagnarna som går utmed banan och som stannar på hållplatserna.

Den 14 augusti 2017 startar testkörning av Tvärbanan mellan Stora Essingen och Gullmarsplan. Det innebär att det kommer att gå spårvagnar med jämna mellanrum på sträckan. Detta är en planerad testperiod av banan för att anpassa och justera signalsystemet.

I månadsskiftet augusti/september utökas testkörningarna med spårvagn att gälla också sträckan Gullmarsplan till nya hållplatsen i Sickla.

Tillbaka till nyhetslistan nytt signalsystem tvärbanan