Nu kopplas elen på för testkörning av Tvärbanan

Uppläsning

Nu har vi kommit in i nästa skede av att koppla samman hela Tvärbanan och få genomfartstrafik i Alvik.

El och trafik igen på Tvärbanan

Det innebär att vi är klara för trafikstart och testkörning av signalsystemet. Därför kommer Tvärbanan att spänningssättas igen den 7 juli. Då kopplas det in el i de ledningar som driver spårvagnstrafiken.

Förbjudet att vistas i spårområdet

Vi vill påminna om att allmänheten inte har tillträde till anläggningen mer än på anvisade platser vid plattformarna. Det är förbjudet att vistas i spår- och på etableringsområden, att vidröra kontaktledningar och andra strömförande ledningar på banan.

Spårvagnar kommer att köras för tester och trimning

Från den 7 juli körs spårvagnar för tester och trimning av signalsystemet. Trafiken är dock inte öppen för allmänheten och det går inte att stiga av och på spårvagnarna vid stationerna. Sträckorna trafikeras men är ännu inte öppna för resenärer.

Ersättningstrafik

Ersättningstrafiken mellan Solna station och Stora Essingen går till den 5 augusti. Ersättningstrafiken för Sicklagrenen, Alvik till Sickla udde, blir kvar till och med den 1 oktober.

Tillbaka till nyhetslistan nytt signalsystem tvärbanan