Nu riktas spåren

Uppläsning

Nu ska de nya spåren vid Alviks strand, Årstaberg och växeln vid Valla Torg riktas.

Växel- och spårrikningsmaskin. Bild: Strukton Rail

Arbetet utförs nattetid under vecka 22, alltså mellan den 29 till 2 juni 2017. När man lägger ny räls, makadam och slipers behöver man köra en spårriktningsmaskin för att mäta in spåren och lägga räls och slipers i rätt läge, samtidigt som makadamen under och vid sidan av rälsen packas. En växel- och spårriktningsmaskin utför alla dessa moment (se bilden).

Maskinen kommer att starta i Alviks strand och sedan förflyttas på spåret ner till Årstaberg och slutligen Valla Torg som är sista plats för riktning. När maskinen arbetar rör den sig långsamt framåt, endast några hundra meter per timme. När spåren riktas gnisslar det och när makadamen packas bullrar detta.

Så här kan det se ut när en spårrikningsmaskin arbetar (länk till ny sida)

Tillbaka till nyhetslistan nytt signalsystem tvärbanan