Ny provisorisk gångväg i Alvik strand

Uppläsning

Projektet har byggt en provisorisk gångväg vid Tvärbanans spårområde vid Alviks strand.

Provisorisk gångväg i Alvik strand

För att underlätta för gångtrafikanter som kommer från nedre delen av Alviks strand och ska till Alvik under avstängningen, har projektet byggt en provisorisk gångväg vid spårområdet. Projektet har stängt av den tidigare passagen över spårområdet, den passage som sammanbinder Gustavslundsvägen med Rundavägen.

De gångtrafikanter som tar trapporna från Gustavslundsvägen mot Rundavägen kommer nu att få vika av till höger och följa den nyanlagda gångvägen runt projektets etableringsområde till hållplats för ersättningstrafik eller till Alvik.

Den provisoriska gångvägen kommer att finnas kvar till slutet av maj, tills arbetet avslutats. Därefter kommer den tidigare passagen att öppnas igen.

Tillbaka till nyhetslistan nytt signalsystem tvärbanan