Arbeten inne i Årstadalstunneln

Uppläsning

I april byter vi slipers i Årstadalstunneln.

Nya slipers lastas in i tunneln

1200 st slipers ska bytas och nya spår ska på plats inne i tunneln. Samtidigt görs också installation av nya signalsystemet.

En del av arbetena utförs kvällstid mellan klockan 19.00 och 22.00. Transport av material till och från etableringsplatsen ger ökad trafik i området.

Hållplatsen i Årstadal ligger nästan inne i tunneln. Detta utrymme har tidigare använts som kylrum.

Tillbaka till nyhetslistan nytt signalsystem tvärbanan