Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden

Uppläsning

Den nya Gula linjen ska byggas från Odenplan till Arenastaden i Solna. Från Odenplan går Gula linjen vidare på samma spår som Gröna linjen till Söderort. Kartan visar en ungefärlig sträckning.

Detta gör vi

Tunnelbanan ska byggas ut från Odenplan till Arenastaden. Den nya sträckningen får tre stationer: Hagastaden, Hagalund och Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul.

Syfte

Stockholm växer. När fler människor väljer att bo och vistas i regionen behövs fler bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att kunna fortsätta växa är det viktigt att satsa på hållbara trafiklösningar. Utbyggnaden av tunnelbanan är en del i detta.

Vem påverkas och tidsplan

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under hela byggtiden. Under 2018 planeras utbyggnaden till Arenastaden att starta. Byggtiden är cirka sex år.

Kort om projektet

Arenastaden

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utöver de redan beslutade stationerna Hagastaden och Arenastaden planeras ytterligare en ny station i Hagalunds industriområde.

Genom knyta ihop Gula linjen med Gröna linjens spår vid Odenplan kommer många resenärer att ha stor nytta av den nya tunnelbanelinjen. Med genomgående trafik kommer resenärerna att kunna ta sig från Arenastaden till T-centralen och vidare söderut utan tågbyte vid Odenplan. Omvänt kommer söderortsborna att kunna åka direkt till Hagastaden och Arenastaden med Gula linjen.

Byggstart 2018

lanerad byggstart för utbyggnaden är tidigast 2018. Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under hela byggtiden.

Mer information om utbyggnaden av tunnelbanan hittar du på nyatunnelbanan.sll.se, inklusive tidplaner, kontaktuppgifter och informationsmaterial.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!