Tunnelbana från Odenplan till Arenastaden

Uppläsning

Den nya Gula linjen ska byggas från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden i Solna. Från Odenplan går Gula linjen vidare på samma spår som Gröna linjen till Söderort. Kartan visar en ungefärlig sträckning.

Detta gör vi

Tunnelbanan ska byggas ut från Odenplan till Arenastaden. Den nya sträckningen får två stationer: Hagastaden och Arenastaden. Hagastaden är en nya stadsdel som knyter samman Solna med Vasastan i Stockholm. Den nya linjen får färgen gul.

Syfte

Stockholm växer. När fler människor väljer att bo och vistas i regionen behövs fler bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att kunna fortsätta växa är det viktigt att satsa på hållbara trafiklösningar. Utbyggnaden av tunnelbanan är en del i detta.

Vem påverkas och tidsplan

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under hela byggtiden. Under 2018 planeras utbyggnaden till Arenastaden att starta. Byggtiden är cirka sex år.

Kort om projektet

Sträckning Gula linjen

Se förstorad karta. Föreslagen sträckning tunnelbana från Odenplan till Arenastaden.

Odenplan blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i och med att Citybanan färdigställs. Här kommer trafikanterna att kunna byta mellan tunnelbana och pendeltåg och på så sätt avlastas T-Centralen. Från Odenplan utgår även den nya gula tunnelbanelinjen till Arenastaden i Solna. Hela sträckan kommer att gå under jord.

Från Odenplan sträcker sig tunnelbanan till Hagastaden där det blir en uppgång vid Norra Stationsgatan och en vid Karolinska universitetssjukhuset Solna. Genom överdäckningen av E4/E20 och Värtabanan skapar man nu möjligheten att bygga Hagastaden. Det är en helt ny stadsdel med en blandning av sjukhus, lärosäten, forskningsinstitut, företag, bostäder, kultur och service som knyter samman Solna och Stockholm.

Från Hagastaden ska tunnelbanan gå vidare norr ut till Arenastaden i Solna. Från Odenplan går Gula linjen vidare på samma spår som Gröna linjen söderut.

Läs mer om Gula linjen

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!