Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Uppläsning

Blå linje ska förlängas från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka centrum. Samtidigt ska den förlängas från Sofia, på Södermalm, till Sockenplan där den kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen. Därmed får Blå linje två grenar söder om city, en till Nacka och en till Hagsätra. Kartan visar en ungefärlig sträckning.

Detta gör vi

Blå linje förlängs från Kungsträdgården mot Nacka med nya stationer vid Sofia, Hammarby Kanal, Sickla, Järla och Nacka centrum. Från Sofia går också en gren mot Gullmarsplan, med en ny station i Slakthusområdet. Vid Sockenplan kopplas den grenen ihop med Hagsätragrenen.

Syfte

Stockholm växer. När fler människor väljer att bo och vistas i regionen behövs fler bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att kunna fortsätta växa är det viktigt att satsa på hållbara trafiklösningar. Utbyggnaden av tunnelbanan är en del i detta.

Vem påverkas och tidsplan

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden. Utbyggnaden till Nacka och Sockenplan planeras starta 2018/2019. Byggtiden är 7-8 år.

Kort om projektet 

Fram till år 2030 kommer ungefär 56 000 nya bostäder att byggas på östra Södermalm, i Nacka och i söderort. En förutsättning för den här utveckling är att också kollektivtrafiken byggs ut. Genom att bygga en ny passage mellan norra och södra Stockholm under Saltsjön och Södermalm avlastas sträckan Slussen – T-Centralen och det blir möjligt med tätare avgångar på alla södergående linjer.

Karta över utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort

Karta över tunnelbanesträckningen från Kungsträdgården till Nacka centrum. Högupplöst bild (pdf 11 Mb).

Den planerade sträckningen byggs helt under jord och ansluter till Kungsträdgårdens station för vidare färd genom stan. Fem nya stationer byggs mot Nacka: Sofia, Hammarby Kanal, Sickla, Järla och Nacka centrum.

Både Nacka och Stockholm växer och kommunerna har vuxit samman alltmer. Utbyggnaden av tunnelbanan ger möjlighet för både Hammarby sjöstad, östra Södermalm och Nacka att växa på ett hållbart sätt.

I området kring nya tunnelbanan till Nacka kommer kollektivtrafiken att byggas ut på fler sätt: Saltsjöbanan rustas upp, tvärbanan förlängs till Sickla och på sikt planeras för fler stombussar för bättre tvärförbindelser.

Mer information

Även till söderort byggs den nya sträckningen helt under jord. Globens och Enskede gårds stationer ersätts av en ny station i Slakthusområdet. Vid Gullmarsplan byggs en ny plattform under den befintliga.

När Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Gullmarsplan knyts den samman med den Gröna Hagsätralinjen. Med den nya grenen avlastas sträckan T-Centralen-Gamla stan-Slussen där idag all tunnelbanetrafik mellan norra och södra staden passerar.

Mycket mer information om utbyggnaden av tunnelbanan hittar du på nyatunnelbanan.sll.se, inklusive tidplaner, kontaktuppgifter och informationsmaterial.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!