Nya pendeltåg

Uppläsning

46 nya pendeltåg har köpts in för att utöka och modernisera pendeltågsflottan. de behövs också för att säkerställa trafikeringen av den nya pendeltågstunneln Citybanan. Just nu finns ett 30-tal av de nya pendeltågen i Stockholm i olika faser av tester och intrimning. De nya pendeltågen innehåller ny teknik och uppfyller nya krav gällande tillgänglighet för till exempel rörelsehindrade resenärer.

Detta gör vi

46 nya pendeltåg av version X60B har beställts till en kostnad av cirka 4,5 miljarder kronor. Mycket teknik är uppdaterad jämfört med de två versioner av X60 som redan trafikerar idag. X60B uppfyller också nya krav gällande till exempel tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning.

Syfte

De nya stationerna på Citybanan kräver fler moderna pendeltåg. De allra äldsta pendeltågen är över 20 år gamla och för omoderna för att kunna trafikera Citybanan. 26 av de 46 nya fordonen behövs för att ersätta de gamla tågen och resterade möjliggör kapacitetsökningar inom pendeltågstrafiken.

Vem påverkas och tidsplan

Beslut om anskaffning fattades 2012 och det första tåget levererades i januari 2016. X60B levereras med en takt av 2 tåg/månad. Just nu trimmas pendeltågen in i trafik efterhand de levereras. Då upptäcks sådant ska justeras och inte kan upptäckas innan tågen används för passagerartrafik.

Tester i trafik för att förbättra de nya tågen

Sedan april 2016 har tågen körts för tester i passagerartrafik, efterhand som de nya pendeltågen levererats. Detta görs för att upptäcka sådant som måste justeras och ändras, men som inte går att upptäcka innan tågen går i passagerartrafik.

Sedan i april 2016 har tågen körts för tester i passagerartrafik

X60B möter ett annat tåg på spår.

X60B på järnvägsspåret. Just nu trimmas tågen in i vanlig trafik efterhand de levereras och börjar därefter successivt ingå i den vanliga pendeltågsflottan. Foto: Kasper Dudzik

Nyheter på X60B

De nya pendeltågen X60B är en variant av fordonstypen Coradia Nordic X60. Teknik och lagkrav har uppdaterats under de 10 år som skiljer mellan X60B och de äldre versionerna av X60 som trafikerar SL-trafiken idag. Bland annat måste arbetsmiljön i förarhytten uppfylla nya myndighetskrav.

Teknik och lagkrav har uppdaterats under de 10 år som skiljer tågen åt

För resenärer finns det en del synliga skillnader. Till exempel ny design av passagerarstolar, rörliga fotsteg för god tillgänglighet för personer med till exempel nedsatt rörlighet, nytt dörrsystem och ny dörrknapp. Eluttag kommer också finnas vid passagerarplatserna, för laddning av till exempel mobiltelefoner.

De rörliga fotstegen är eluppvärmda på de nya pendeltågen. De fasta fotstegen har en ny design för att minska risken för att is och snö fastnar under vintermånaderna.

Alla sittgrupper är utrustade med eluttag där du som resenär till exempel kan ladda mobiltelefoner. Foto: Kasper Dudzik

Tillgänglighetsförbättringar

Enligt Europalagar för spårfordon skall vissa villkor gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och personer med nedsatt rörlighet uppfyllas. Utöver det har SL dessutom egna riktlinjer gällande tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. SLs egna krav ställer i vissa fall ännu högre krav på tillgänglighet än villkoren från EU. Några förbättringar för tillgänglighet på X60B är till exempel:

  • Fler säten anpassade enligt ovan nämnda villkor och riktlinjer
  • Mindre avstånd mellan fotstegen vid dörrarna och golvet i vagnen för enklare påstigning
  • Rörliga fotsteg med kontrastmarkering som går ut automatiskt när tåget stannar vid stationen
  • Kontrastmarkering vid dörrarna för att uppmärksamma avståndet mellan vagn och plattform
  • Särskilda rullstolsplatser med nödtalenhet
  • Dörrknappar som med ljud och ljus visar att de aktiverats
  • Öppning och stängning av dörrar indikeras med hjälp av en ljudsignal

De nya tågen har särskilda platser för rullstolar med en anpassad enhet för hjälpanrop. Dessutom har fler platser anpassats för tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning. Anpassningarna har skett enligt nya EU-direktiv samt efter SLs egna riktlinjer för god tillgänglighet. SL:s egna riktlinjer är i vissa fall är hårdare än EUs. Foto: Kasper Dudzik

X60B har nya dörrknappar som med ljud och ljus bekräftar att de är aktiverade. En ljudsignal indikerar också när dörrarna öppnas och stängs. Det finns också gula kontrastmarkeringar framför dörrarna som uppmärksammar skillnaden mellan vagngolv och plattform. Foto: Kasper Dudzik

Lämna synpunkter om de nya tågen

Under testerna i passagerartrafik har det visat sig att det finns ett antal punkter som ska justeras. Det är också syftet med denna fasen av leveransen. Bland annat ska ljudnivån på signalen, som indikerar att dörrarna är klara att öppnas, sänkas något. Signalen underlättar på- och avstigning för till exempel synskadade resenärer. Dessutom modifieras knappen vid nödtalsenheten för rullstolsplatsen, för att minimera att den aktiveras av misstag. Markeringen av vissa platser avsedda för till exempel rörelsehindrade resenärer har också förbättrats.

Har du någon synpunkt, glatt tillrop eller fråga om de nya pendeltågen? Hör av dig via e-post nyapendeltag@sl.se

Tidplan och leverans

Optionen för att beställa 46 stycken X60B avropades 2012 och de nya pendeltågen började tillverkas 2014. Det första serietillverkade pendeltåget nådde Sverige i januari 2016 och nu sker leverans med en takt av ungefär två tåg/månad. När den nya pendeltågstunneln, Citybanan, öppnar för trafik i juli 2017 har 26 av de nya pendeltågen officiell trafikstart. 2018 har alla 46 tåg levererats.

Leveransprocessen

Alla tåg går igenom en förutbestämd process, bestående av tester och kontroller av olika slag. Det första seriettillverkade X60B nådde Sverige i januari 2016. Det signalerade starten på den fas av leveransen där tågen nu befinner sig.

Ett modernt tåg innehåller mycket teknik och består av en hårdvaruplattform och ett antal mjukvarusystem. Mjukvarusystem är till exempel signalsystem, system för förarövervakning och det system som används för passagerarinformation. Hårdvaran håller i ca 30 år, men mjukvarusystemen uppdateras hela tiden. 

Trafikförvaltningens olika pendeltåg och Citybanan

När X60B är trafiksatta kommer pendeltågsflottan att innehålla tre varianter från X60-familjen. Alla tre pendeltågen av typen X60 är tillräckligt moderna för att klara av de krav den nya pendeltågstunneln Citybanan ställer på tågen. De nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan kommer att till exempel ha plattformsväggar. De äldsta pendeltågen, som är över 20 år gamla, kan inte trafikera de nya och moderna stationerna.

Från X60-familjen kommer flottan att innehålla 71 stycken X60, 12 stycken X60A och 46 stycken X60B

X60 och X60A har varit i trafik sedan 2005 respektive 2012. Efterhand som X60B börjar rulla i trafik kommer det att vara möjligt att ta de allra äldsta tågen, X10, ur trafik. Idag finns det 51 stycken X10 som kan användas för trafikering av pendeltågsnätet. 51 stycken X10 motsvarar kapacitetsmässigt cirka 26 X60-tåg.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!