Nya och upprustade pendeltågsstationer

Uppläsning

Stockholm växer och fler behöver resa med oss. Nu anpassar vi pendeltågsnätet till framtidens trafik. Genom till exempel ombyggda stationer och fler sträckor där pendeltågen kan köra på egna spår möjliggörs en utökad och attraktiv pendeltågstrafik för en växande region. Just nu utför Trafikverket arbeten på flera stationer och sträckor. Stockholms läns landsting är kravställare av de upprustade stationerna.

Detta gör vi

Just nu pågår arbeten vid flera pendeltågsstationer. Några av stationerna byggs om och rustas upp i samband med att Trafikverket bygger ut spårkapaciteten på Stockholms järnvägsspår. Vi bygger också en helt ny station, belägen i Vega mellan Skogås och Handen.

Syfte

Pendeltågstrafiken (pendeltågsflotta, spår, stationer och depåkapacitet) anpassas till en växande region. Fler egna spår för pendeltågen och moderna stationer är en del av arbetet med att möjliggöra en utökad och attraktiv pendeltågstrafik.

Vem påverkas och tidsplan

Som resenär kan du komma att påverkas under tiden arbetena pågår. Vissa arbeten gör att spåren stängs av under kortare eller längre perioder. Det kan också krävas tillfälliga trafikeringslösningar under delar av byggtiden.

Nya och upprustade stationer och fler spår för pendeltågen

Just nu händer mycket inom pendeltågstrafiken och flera aktörer är inblandade. Det är trångt på järnvägsspåren i Stockholm och på flera ställen bildas det lätt köer. Trafikverket, som ansvarar för järnvägens infrastruktur, bygger ut spårkapaciteten och på så vis får pendeltågen flera sträckor med egna spår. I samband med detta rustas flera stationer upp. Bland annat bygger trafikverket ut spåren på Mälarbanan (pendeltågets linje mot Bålsta) i två etapper. Först ut är sträckan Kallhäll-Jakobsberg-Barkarby som var klart i början av 2017. Nästa spårsträcka som kommer byggas ut är Barkarby-Spånga/Tomteboda. Den planeras vara klar 2025, med bland annat en ny pendeltågsstation i Sundbyberg.

Sommaren 2017 invigs den nya pendeltågstunneln, kallad Citybanan. Tunneln ger pendeltågen egna spår genom centrala Stockholm. När Mälarbanan är fullt utbyggd 2025 kommer det innebära att pendeltågen får egna spår genom Stockholm city och hela vägen ut till Kallhäll.

Några av våra pågående stationsarbeten

Barkarby, Kallhäll och Jakobsberg

Barkarby, Kallhäll och Jakobsberg påverkas i första etappen av Trafikverkets utbyggnad från två till fyra spår på Mälarbanan. I Barkarby och Kallhäll har Trafikverket byggt nya pendeltågsstationer och nya bussterminaler. I Jakobsberg byggs bland annat en ny sekundärentré vid plattformens södra ände.

Vega

I Vega, beläget mellan Skogås och Handen, ska en helt ny pendeltågsstation byggas. Stationens planering kommer i framtiden att möjliggöra olika upplägg för bussar att mata resenärer från närliggande områden och för bussförbindelser mot andra orter.
Läs mer om ny pendeltågstation i Vega

Tungelsta

Stationen i Tungelsta byggs om. Förutom en ny väderskyddad entrén på Tungelsta station byggs också en tunnel för att göra det ännu säkrare att ta sig till och från tågen samt under järnvägen. Läs mer om Tungelstas ombyggnad

Citybanan

När Citybanan invigs får pendeltågsresenärerna två nya stationer som ersätter Centralstationen och Karlberg. De nya stationerna heter Stockholm City och Stockholm Odenplan. De är placerade i anslutning till tunnelbanan och kommer bland annat ge ett smidigare byte mellan pendeltåg och tunnelbanan. Läs mer om Citybanan

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!