Nya Spårvägsmuseet

Uppläsning

Ingenstans går det att följa utvecklingen från de första hästspårvagnarna 1877 till dagens moderna kollektivtrafik bättre än på Stockholms Spårvägsmuseum. Museet öppnar igen i nya lokaler i Gasverksområdet i början av 2020.

Detta gör vi

Spårvägsmuseet flyttar från Södermalm till Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Museet öppnar i början av 2020. Byggnaden Hus 9 saneras, renoveras och byggs om för att uppfylla museets krav på lokaler för nya och moderna utställningar och en sund miljö för museipersonal och besökare.

Syfte

Målet är att behålla de tillgängliga och inkluderande utställningarna och samtidigt skapa ett lekfullt och upplevelsebaserat museum. Placeringen i Gasverket kommer att sätta Spårvägsmuseet mitt i ett kulturkluster med byggherrar som SISAB, Kultur- och Idrottsförvaltningen och CA Fastigheter.

Vem påverkas och tidplan

Museibesökarna och personalen är de som främst påverkas av upprustningsarbetet. Våren 2018 saneras byggnaden Hus 9. Byggnation sker under ett års tid med start sommaren 2018. Därefter pågår utställningsproduktion fram till museet öppnar för besökare.

Museets nya placering blir i Hus 9, regenerationshuset, i gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. Gasverksområdet ritades av Ferdinand Boberg och uppfördes 1893.

Så genomför vi upprustningen av Hus 9

Byggnaden måste innan museet kan flytta in moderniseras och saneras samtidigt som det är viktigt att byggnadens karaktär bevaras. Byggnaden består av två väldiga rum som ska fyllas med utställningsytor, café, film- och hörsal, personalutrymmen, verkstad, butik och mycket mer.

Trafikförvaltningens/museets förhållningssätt är att skapa en lösning med en stark karaktär och en spännande upplevelse för museibesökare.

Tidplan för upprustningen:

  • Sanering våren 2018
  • Byggnation sommaren 2018 – sommaren 2019
  • Utställningsproduktion sommaren 2019 – januari 2020

Visionsbild: vy från vinden, Nya Spårvägsmuseet


Projektet har många både interna och externa samarbetspartners och då främst med Exploateringskontoret och Stadens antikvarie.

Så påverkas du som museibesökare

Museet beräknas stå klart för nyinvigning i början av 2020. Ett nytt koncept införs där vi skapar ett lekfullt och upplevelsebaserat museum, där vi är generösa med vår kunskap. Vi tar även tillvara på det framgångskoncept som redan finns: tillgängliga och inkluderande utställningar för flera målgrupper. Framtidens utställningar ska väcka nyfikenhet runt kollektivtrafikens och stadens utveckling som finns bland länets invånare.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!