Laddhybridbuss på Linje 73

Uppläsning

Sedan mars 2015 trafikeras linje 73 med en ny typ av laddhybridbussar. Bussarna laddas snabbt vid ändhållplatserna Ropsten och Karolinska institutet västra. Med ett fullt batteri kan de köra upp till sju kilometer, tyst och nästan helt avgasfritt och till största delen på el.

Detta gör vi

Idag drivs bussar och båtar framförallt av förbränningsmotorer med i huvudsak förnybart drivmedel. För att minska energiåtgång och miljöpåverkan genomförs nu tester för att ta reda på hur elmotorer kan användas inom fler områden än spårtrafik.

Syfte

Projektet syftar till att demonstrera och utvärdera laddhybridbussar i reguljär busstrafik. Resultatet kommer att ge viktig information till trafikförvaltningens framtida utredningar om eventuell elektrifiering av busstrafiken.

Vem påverkas och tidsplan

Resenärerna får en betydligt tystare resa i och med elmotorn. Projektet pågår till och med december 2016.

Bussarna körs av Keolis

Åtta laddhybridbussar trafikerar sedan mars 2015 linje 73 mellan Ropsten och Karolinska Institutet västra. Bussarna körs av Keolis. Deras chaufförer och depåpersonal har fått särskild utbildning för att kunna serva och ladda bussarna. 

Bussarna körs under en testperiod från mars 2015 till slutet av 2016. Försöket drivs i projektform av SL, Volvo och Vattenfall.

Laddstationer

Laddhybridbussarna snabbladdas vid ändhållplatserna, där bussens batteri laddas upp på cirka 6 minuter. Laddstationen vid Ropsten togs i trafik när försöket påbörjades i mars 2015, medan laddstationen vid Karolinska Institutet västra togs i bruk i mars 2016. 

Bra för miljön och ekonomin

Jämfört med konventionella dieselbussar har laddhybriderna 75 procent lägre bränsleförbrukning och en minskning av koldioxidutsläpp med upp till 90 procent.

Bussarna använder biodiesel och förnybar vindel. Med elförbrukningen inräknad är den totala energibesparingen cirka 60 procent. Bussarna är betydligt tystare än vanliga dieselbussar. Ljudnivån vid eldrift är i nivå med normal samtalston.

Fakta om projektet

 • Längd på bussen: 12 m
 • Antal bussar: 8 st
 • Räckvidd/laddning: cirka 7 km
 • Antal laddstationer: 2 st
 • Tid för maximal laddning: 6 minuter
 • Bränslen: vindkraftsbaserad el och biodiesel
 • Bränslebesparing: 75 %
 • Energibesparing: 60 %
 • Koldioxidbesparing: 75 %
 • Kväveoxidbesparing: Mer än 75 %
 • Partikelutsläppsbesparing: Mer än 75 %

Ett samarbetsprojekt

Försöket ingår som en del i EU-projektet Zero Emission Urban Bus System (ZeEUS) och finansieras delvis genom EU. Runt om i Europa deltar tio städer med liknande projekt. EU-bidraget kanaliseras via den internationella transportorganisationen UITP. Det är Volvo som har utvecklat bussarna medan Vattenfall ansvarar för laddstationerna. SL beställer trafiken och ansvarar för anpassningar i bussdepån medan Keolis ansvarar för bussarnas dagliga drift. Victoria ICT är en forskningspartner och ansvarar för utvärderingen av testet.
Zeus

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!