Start för elbussar i Norrtälje 2018

Uppläsning

I Norrtälje kommer Nobina att starta elektrifierad busstrafik på försök från augusti 2018 till juni 2021. Det är fem bussar som kommer att förse hela Norrtäljes innerstad med elektrifierad busstrafik. Bussarna går uteslutande på el och laddas i depå över natten.

Nobina har tagit initiativet och tar ansvar för genomförandet genom att köpa in bussarna, se till att vägarna är anpassade och att depån utformas så att bussarna kan ladda på natten. Det är också Nobina som står för kostnaden av laddare till depån. Norrtälje kommun bidrar med kostnad för förstärkning och elkraft.

Detta betyder att Norrtälje får utsläppsfria, tysta och moderna bussar i stadstrafiken redan i slutet av sommaren 2018. Det är en utveckling som går helt i linje med trenden i världen att satsa på elektrifiering av just innerstadsbussar.

För trafikförvaltningen blir Norrtäljeförsöket en värdefull möjlighet att prova övergång till elbussar i liten skala och lära mer inför en kommande övergång till fler elbussar i stadstrafiken framöver.

Bussarna körs inom ramen för det befintliga trafikavtalet och satsningen blir kostnadsneutral för Trafikförvaltningen.

Nobina får möjlighet att uppgradera och behålla några befintliga bussar i drift under längre period än planerat. Dessa bussar förnyas med bland annat nya säten och ny inredning. Det ger Nobina möjlighet att köpa in de nya, lite dyrare elbussarna utan att trafikförvaltningen behöver gå in med extra pengar.