Elhybridbuss med trådlös laddning i Södertälje

Uppläsning

Under våren 2017 började linje 755 i Södertälje trafikeras av en elhybridbuss som laddas trådlöst. Det är den första bussen med trådlös laddning som körs i linjetrafik i Norden. Bussen laddas på bara sju minuter och kan sedan köra hela sin runda på förnybar el.

Bussen är en hybridbuss. Det innebär att den i första hand går på el, men det finns en dieselmotor i reserv. Det kan hända att dieselmotorn går igång tillfälligt under en resa. Det sker om batteriet laddats ur eller om temperaturen i motorn blivit för låg. När det händer blir den vanliga tystnaden från motorn påtaglig.

Bussen laddas på sju minuter.

Trådlös snabbladdning

Bussens batteri snabbladdas på ändhållplatsen vid Tom Tits experiment. Det tar bara sju minuter. Såhär går det till:

  • På ändhållplatsen finns en laddningsstation nedgrävd i marken och en mottagare är monterad under golvet på bussen.
  • Energin lagras i batterier på bussens tak.
  • Efter 7 minuters snabbladdning kan bussen köra hela sin runda, tio km, på förnybar el.
  • På nätterna laddas bussen i depån för att vara fulladdad på morgonen.

Elhybridbuss

Här går bussen

Bussen trafikerar linje 755 i Södertälje. Den går mellan Södertälje Syd och Astrabacken, med ändhållplats vid Tom Tits experiment.

Bussen körs av Nobina

Linje 755 trafikeras av en enda buss. Den körs av Nobina som också driver övriga busslinjer i Södertälje. Nobinas chaufförer och depåpersonal har fått särskild utbildning för att kunna ladda och serva bussen.

Samarbete för tyst och hållbar kollektivtrafik

Bussen är resultatet av ett samarbete mellan SL, Scania, Vattenfall, KTH och Södertälje kommun. För SL är projektet ytterligare ett led i arbetet mot höga miljömål och en tyst och hållbar kollektivtrafik.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten. Ansvar och övriga kostnader fördelas mellan samarbetsparterna så här:

  • SL: Busslinje och varumärke för drift i linjetrafik, depå och hållplatsarbeten.
  • Scania: Projektledning, buss och underhåll av bussen.
  • Vattenfall: Anläggning, el och utrustning för laddning.
  • KTH: forskning och resenärsundersökningar.
  • Södertälje kommun är väghållare och står för hållplatsarbetena.

Utredning om eldriven busstrafik

I november, 2016 fattade landstingsstyrelsen beslut om att utreda eldriven busstrafik. Frågan har under 2014-2015 analyserats i en behovsanalys inom trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting. Analysen visar att eldriven busstrafik kan bidra till att Stockholms läns landstings miljömål uppnås. Det gäller framför allt lägre energianvändning, ökad attraktivitet samt potential att på lång sikt minska driftskostnaderna i busstrafiken.

Underlag för beslut om utredning