Säkerhet och miljö

Uppläsning

Säkerhet och komfort har varit vägledande för utformningen av stationerna. Inomhusmiljöerna är ljusa, tysta och säkra med genomtänkt arkitektur och god ventilation.

Plattformsväggar ger bättre och säkrare miljö

På stationerna finns glasväggar som avskärmar plattformarna från spåren. I väggarna finns dörrar som öppnas när pendeltåget har stannat vid perrongen. I Sverige är plattformsväggar en nyhet, men utomlands har de funnits i över 25 år.

Säkerheten för resenärerna ökar med plattformsväggarna.

Säkerheten för resenärerna ökar med plattformsväggarna. Det blir gott om plats i och med att det går att använda hela plattformen – utan risk för resenärer att falla ner på spåren.

Luften på stationerna blir renare då väggarna hindrar spridning av de partiklar som bildas när tågens hjul nöter mot spåren. Väggarna minskar också buller från tågen och drag från tunnlarna. Dessutom blir det lättare att reglera temperaturen på stationerna.

Vid utrymning

De dynamiska trafikinformationsskyltarna aviserar en kort text på både svenska och engelska och ett blinkande rött ljus tänds när stationerna behöver utrymmas. Det finns även högtalare på plattformen som ger kortfattad, talad information.

Varje rulltrappshus är en del av en annan brandcell än plattformens. Det betyder att man är säker där om det skulle bli brand eller rökutveckling på plattformen. Till vänster i rulltappshuset, när man kommer in från perrongen, finns en stolpe med en "Här är jag"-knapp. Denna funktion aktiveras endast vid en utrymningssituation. Resenärer som inte kan ta sig uppför rulltrappan själv kan då trycka på knappen för att få kontakt med en operatör på trygghetscentralen och få hjälp för att ta sig vidare.

Hissarna får i allmänhet användas även vid en utrymningssituation. Det är bara de hissar som ligger i nära anslutning till en brand som stängs av. Övriga hissar går att använda.

Effektiv ventilation för ren luft

Det finns ett omfattande ventilationssystem med ett sextiotal fläktar som håller luften ren på stationerna. Ventilationen minskar mängden partiklar och koldioxid, hindrar lukt från att spridas och tar om hand om brandgaser ifall det skulle börja brinna.

Övrig säkerhet

På den kombinerade pendeltågsstationen Stockholm City och tunnelbanestationen T-centralen kommer det att patrullera minst fyra ordningsvakter under stationens öppettider. På den kombinerade pendeltågs- och tunnelbanestationen vid Odenplan kommer två ordningsvakter att patrullera under stationens öppettider.

MTR, som är vår trafikoperatör, kommer att ha ett antal stationsvärdar i tjänst under stationernas öppettider, tillsammans med en ansvarig stationschef, SDO (Station Duty Officer), på plats.