Elevernas app ska hjälpa resenärer på nya stationer

Uppläsning

En grupp teknikelever från Stockholm Science and Innovation School (SSIS) håller på att ta fram en navigationsapp för de nya pendeltågsstationerna.

SSIS-eleverna som utvecklar navigationsappen. Från vänster: Clara Bohlin, Alexander Carlsson, Peter Åkesson, Linn Isaksson, Mattias Wickberg (lärare), Viktor Nylén, Pernilla Petersson (lärare), Andreas Sterner och Oskar Granbom Garcia.

 – Vi vill visa unga att det inte bara är på spelföretag man gör häftiga teknikprodukter, säger Anders Sköld, ansvarig på trafikförvaltningen för de nya pendeltågsstationerna i Stockholm.

Anders Sköld menar att det är viktigt att engagera unga i arbetet när organisationer som trafikförvaltningen (SL) är med i så storslagna kollektivtrafikprojekt som den nya pendeltågstunneln och stationerna - Stockholm Odenplan och Stockholm City.

– Vi ville ge eleverna ett riktigt uppdrag. Det är genom att inkludera unga i vårt arbete som vi visar och vässar deras intresse för offentliga verksamheter, säger han.

Som en vägvisare på stationerna

Och det var den drivkraften som fick trafikförvaltningen att kontakta SSIS och se hur skola och myndighet kunde samarbeta. Resultatet blev en app som resenärerna på de nya pendeltågsstationerna kommer att kunna ladda ned från trafikstart 10 juli.

– Det blir som en vägvisare på Stockholm City och Stockholm Odenplan, där resenärer vägleds via konstverken, säger eleven Linn Isaksson, projektledare för de sju studenterna från SSIS som är i full färd med att ta fram en slutgiltig app.

Första gången från idé till färdig app

Hon berättar att det är första gången som eleverna på skolan verkligen gör en produkt från idé till färdig app.

– Det har varit otroligt lärorikt. Inte minst att få ihop en grupp och få alla att jobba åt samma håll, inflikar Clara Bohlin som har rollen som ledande designer i gruppen.

Mer lärorikt än något annat vi gör

Största utmaningen i projektet är tid, menar Alexander Carlsson som är gruppens ledande Androidutvecklare och som älskar att grotta ned sig i olika programmeringsspråk.

– Nu ska vi på kort tid lära oss nya programmeringsspråk, få tid för grupparbetet och få alla att jobba mot samma deadline. Vi har tagit fram en slutlig mockup – designmodell – som vi sedan ska applicera den teknikstruktur på som vi utvecklare tagit fram.

Mattias Wickberg som är pedagogisk samordnare för hela SSIS verksamhet menar att samarbetet har varit otroligt viktigt från skolans sida.

– Trafikförvaltningen/SL är en annan typ av aktör än vi tidigare samarbetat med, och det känns otroligt viktigt att även inspirera och visa eleverna att man kan arbeta med viktiga teknikprojekt inom en rad samhällsfunktioner. Sådana här projekt är mer lärorika för eleverna än något annat vi gör på skolan, säger han.

Tillbaka till nyhetslistan citybanan