Ny station Stockholm Odenplan

Uppläsning

Odenplan är redan en viktig knutpunkt för resenärer i Stockholms kollektivtrafik. Från och med den 10 juli kommer här att finnas både pendeltåg, tunnelbana och bussar. På torget finns också ett cykelgarage med direktingång till stationen.

Station Odenplan är en ny pendeltågsstation under tunnelbanan.

Ny entré vid Odenplan 

Den nya entrébyggnaden på Odenplan har redan fått en ny utformning och öppnades för tunnelbanans resenärer 2014. Den ena långsidan buktar mjukt inåt där trappavsatser bildar sittplatser mot torget i bästa solläge. Entrén har fem ingångar och leder via rulltrappor, vanliga trappor och hiss ned till den nya biljetthallen.

Ny trappa vid Karlbergsvägen

En ny permanent trappa har öppnats vid uppgång Karlbergsvägen. Den nya trappan på Karlbergsvägens norra sida ger plats för dubbelt så många resenärer till den sidan av gatan.

Karlbergs station stängs

När de nya stationerna öppnas sommaren 2017 stänger Karlbergs station för pendeltågstrafik. En helt ny entré till Station Odenplan öppnar vid Vanadisvägen/Dalagatan.

Busstrafiken kommer att läggas om för att anpassas till de nya resmönster som uppstår när staionen stänger. Linjen för buss 72 kommer att dras om i samband med hösttidtabellen i augusti. Hur det blir för linje 507 är ännu inte klart. För uppdaterad information i samband med din resa gå in på sl.se

Station Stockholm Odenplan är, till skillnad från Karlbergs station, integrerad med tunnelbanan och inte lämplig för cyklar. Trafikförvaltningen/SL har beslutat att genomföra en utredning för att se om det är möjligt att anpassa pendeltågsstationen så att cyklar kan tillåtas.

Cykelgarage

På Odenplan kommer det att finnas ett cykelgarage som ligger inom 50 meter från stationen och rymmer 250-300 cyklar. Garaget är ljust och ska kännas säkert att gå in i.

Cykelgaraget kommer att vara låst och ha ett inpasseringssystem som säkrar att endast cykelägarna kommer in. Tanken är att garaget ska vara tillgängligt under trafiktiderna för pendeltåg och tunnelbana och vara öppet mot en mindre avgift. Garaget öppnar den 1 september 2016.

Stockholm Parkering ansvarar för cykelgaraget på uppdrag av Stockholm stad.

Nyskapande konst på Stockholm Odenplan

Stockholm Odenplan är inte bara en plats för resenärer på väg till eller från arbete, skola och ärenden i staden. Stationen är också en helt ny arena för konstverk och konstupplevelser.

Mer om konsten på de nya stationerna