Konsten på stationerna

Uppläsning

Citybanans två stationer Stockholm City och Stockholm Odenplan är inte bara platser för resenärer på väg till eller från arbete, skola eller har ärenden på stan. De nybyggda pendeltågsstationerna är också nyskapande arenor för konstverk och konstupplevelser.

Foto av träd utskrivna på glas och ljussatt med led-ljuspaneler

Konsten visar vägen på stationerna

Syftet med konsten på stationerna är att skapa spännande, konstnärliga sammanhang, där varierade uttryck förstärker arkitekturen och miljöerna. Konsten ska samtidigt underlätta för resenärer att hitta rätt på stationerna och i de passager som binder ihop pendeltåg och tunnelbana.

Den konstnärliga inslagen på stationerna ska engagera och förgylla resenärernas vardag liksom vara tankeväckande. Både för tillfälliga och återkommande besökare.

Fjorton konstnärer valdes ut

Arbetet med att utse konstnärer för Citybanans stationer inleddes 2011. På varje station valdes ett antal geografiska områden ut som konstnärer, i samarbete med arkitekter, skulle få gestalta. Över 400 konstnärer anmälde intresse för uppdragen. I urvalsprocessen har olika konstnärskap och arbetssätt ställts mot varandra. Genom gallringar i flera steg valdes fjorton konstnärer ut som vi (Trafikverket och SL) ansåg bäst lämpade för uppdragen.

Ansvaret för att välja ut och upphandla verken har legat på en arbetsgrupp bestående av representanter från SL och Trafikverkets projekt Citybanan. SL har en lång tradition av att arbeta med konst och arkitektur som skapar såväl nationellt och internationellt intresse. Målsättningen har varit att fortsätta den tradition som SL har och anlita konstnärer som i samarbete med arkitekter utfrmat och utsmyckat Citybanans stationsmiljöer.

Mer om konstverken på trafikverket.se