Citybanan - ny pendeltågstunnel under Stockholm och två nya stationer

Uppläsning

Citybanan är nu klar och i trafik sedan 10 juli. Citybanan är en nybyggd, sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Den omfattar två nya pendeltågsstationer – Stockholm City och Stockholm Odenplan. På de två nya pendeltågsstationerna kan du enkelt, utan att passera spärrar, byta mellan pendeltåg och tunnelbana. Citybanan kortar resvägen för många av Stockholms resenärer.

Detta gör vi

Sedan 10 juli rullar pendeltågen i Citybanan. Nya tunneln och stationerna är en del av det befintliga pendeltågsnätet. När Trafikverket blev klara med bygget av Citybanan, tog vi på Trafikförvaltningen/SL över. Sedan i juli är tåg och anläggningar i drift. Nu finjusterar vi det som behövs.

Syfte

Den sex kilometer långa pendeltågstunneln under centrala Stockholm och den 1,4 kilometer långa järnvägsbron i Årsta ger pendeltågen egna spår att köra på genom stan. Det skapar tätare och punktligare pendeltågs- och kollektivtrafik i regionen som helhet.

Vem påverkas och tidsplan

Resenärerna kan nu snabbare och enklare byta mellan pendeltåg och tunnelbana. Karlbergs station har ersatts av pendeltågsstationen Stockholm Odenplan. Du som tidigare klev av pendeln vid Stockholm central, stiger nu bekvämt av pendeltåget på station Stockholm City, med direktaccess till tunnelbanan.

Pendeltåg och tunnelbana möts i två nya stationer

Stockholm växer kraftigt och kollektivtrafiken måste hänga med för att klara tillväxten. 10 juli 2017 togs två helt nya pendeltågsstationer - Stockholm City och Stockholm Odenplan - och en pendeltågstunnel i drift. Pendeltågen kör därmed på egna, nya spår genom centrala Stockholm och de nybyggda stationerna knyter ihop pendeltåget med tunnelbanan och möjliggör snabbare byten.

Trafikinformation och biljetter på sl.se

Med Citybanan tar pendeltågen en ny väg under stan, och två nya stationer har tagit plats på kollektivtrafikkartan. I övrigt är det samma pendeltågssystem som tidigare.

För information om hur du planerar din resa nu när Citybanan är på plats, köper biljetter eller för tidtabeller, besök sl.se

Spårkarta

Den nya spårkartan. Stockholm Odenplan har ersatt Karlbergs station.

Två nya stationer

De nya pendeltågsstationerna är moderna, ljusa och luftiga. De har försetts med tankeväckande konstverk för att förstärka arkitekturen och helheten och samtidigt göra det lättare att hitta rätt på stationerna.

Promenaden i den tidigare ganska trånga passagen under centralstationen har ersatts av breda, luftiga mellanplan på den nya pendeltågsstationen Stockholm City.
Trängseln minskar och du behöver inte passera nya biljettspärrar för att visa upp din biljett. Den nya pendeltågsstationen ligger i direkt anslutning till tunnelbanan.

Station Stockholm City

Stationen har sin huvudentré på Vasagatan och ligger nu under tunnelbanans blå linje. Pendeltågstrafiken rullar nu under mark istället för att passera Stockholm centrals entréplan. Den nya pendeltågsstationen har två plattformar och man har direktaccess till hela tunnelbanenätet via rulltrappor och hissar.

Arkitektritad bild på nya entrén på Vasagatan. människor går ut och in genom glasdörrar.

Huvudentré vid Vasagatan. 

Läs mer om Station City

Station Stockholm Odenplan

Stationen ersätter Karlbergs station och ligger under Odenplans tunnelbanestation. Entrén är gemensam för pendeltågen och tunnelbanans gröna linje. Rulltrappor förbinder de båda stationerna och en ny uppgång har öppnats i hörnet Vanadisvägen/Dalagatan.

Station odenplan

Station Odenplan.

Läs mer om Stockholm Odenplan

Stockholm Odenplan har ersatt Karlbergs station

Karlberg station stängde i och med att station Stockholm Odenplan öppnade i somras. Resenärer som byter mellan pendeltåg och tunnelbana i Vasastan får därmed en snabbare och smidigare resa när bytet sker vid Odenplan. För uppdaterad information i samband med din resa gå in på sl.se

I söder ansluter Citybanan till Södra station som anpassats så att alla pendeltåg går från en och samma plattform.

Tillgänglighet

För oss är det viktigt att kollektivtrafiken upplevs som ett attraktivt alternativ för äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med barn. Våra nya pendeltågsstationer är inget undantag.

Landstingets trafikförvaltning har haft en tät dialog med intresse- och pensionärsorganisationer för att fånga upp vilka behov äldre och personer med funktionsnedsättning har inom kollektivtrafiken. På så vis har de perspektiven kommit med i byggprocessen och på de färdiga stationerna. Bland annat fanns representanter från de synskadades riksförbund på plats för att se til så att pendeltågsstationerna nu fungerar för synskadade.

Här är några exempel på anpassningar som gjorts på de nya stationerna:

  • Vid en utrymningssituation finns det ett antal "Här är jag–knappar" som aktiveras. Resenärer som inte kan ta sig upp för rulltrappan själva kan trycka på knappen för att få kontakt med en operatör på trygghetscentralen för hjälp att ta sig vidare.
  • Alla spärrkiosker och kundservicediskar har en lucka som är höjdanpassad för rullstolsburna.

Läs mer om tillgängligheten

Ökad säkerhet och bättre inomhusmiljö

Säkerhet och komfort har varit vägledande för utformningen av stationerna. Inomhusmiljöerna är ljusa, tysta och säkra med genomtänkt arkitektur och bra ventilation. Bland annat kommer plattformväggar i glas att skapa en bättre inomhusmiljö och öka tryggheten på perrongerna. 

Läs mer om säkerhet och miljö

Satsning på konst

Stockholm City och Stockholm Odenplan har utsmyckats med 14 stora konstverk - allt från videokonstverk och skulpturer till målningar och installationer. Ambitionen har varit att hitta konst som är engagerande och tankeväckande, men som också skapar igenkänning och underlättar för resenärerna att hitta rätt i anläggningarna.

Konstverk på station City. Pelarkatedralen av Karin Lindh

Konstverk på Station City. Pendlarkatedralen av Karin Lindh.

Läs mer om konsten på stationerna

Cyklar

Vissa resenärer tar med sig cykeln på pendeltåget i lågtrafik. Det går bra även i fortsättningen. Dessa pendlare får tranportera cyklarna upp och ned via nya uppgången Vanadis på station Stockholm Odenplan.

Begränsningar för att ta med sig cyklar i kollektivtrafiken generellt gäller även här. Det är till exempel förbjudet att ha cyklar med sig på buss och i tunnelbanan, och på Stockholm City.

Cykelgarage vid Odenplan

Cykelgarage vid Odenplan

Det finns ett låst cykelgarage vid Odenplan som resenärer kan använda. Alla som tecknar ett avtal med Stockholm Parkering är välkomna att parkera i garaget.

I garaget finns både cykelställ och cykelboxar med laddplats för elcykel att hyra. Det finns också förvaringsboxar med kodlås för hjälm att låna.

Det är Stockholm Parkering som – på uppdrag av Stockholm stad – ansvarar för cykelgaraget. Garagets öppettider är desamma som stationens biljetthall och man kan gå direkt in i biljetthallen från cykelgaraget. För frågor om parkering, kontakta Stockholm Parkering.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!