Vinnare av Patientsäkerhetspriset 2017

Uppläsning

Att vända en barnavårdscentral från kris till framgång, att följa upp sköra äldre som lämnat sjukhus och att lyssna på erfarenheter från patienter som utsatts för tvångsåtgärder i psykiatrin – för dessa förbättringar får initiativtagarna Patientsäkerhetspriset 2017.

Patientsäkerhetspriset delas ut under landstingets Patientsäkerhetsdagar den 22–23 november. I år var det fler bidrag än någonsin som tävlade om priset. De vinnande bidragen har förbättrat vården för patienter, närstående och medarbetare.

- Det är glädjande att se hur vården av våra patienter förbättras genom dessa goda initiativ från medarbetare. Syftet med Patientsäkerhetsdagen är att öka kunskapen om hur vårdskador kan minimeras. I år slog vi rekord i antalet nominerade bidrag förhoppningsvis blir det ännu fler nästa gång, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Vinnare av 1:a pris: Från botten mot toppen

Jenny Andersson, enhetsledare och Ulla Andersson, verksamhetschef på Capio Wasa Vårdcentral, Geneta, Södertälje.

Jenny Andersson, enhetsledare och Ulla Andersson, verksamhetschef på Capio Wasa Vårdcentral, Geneta, Södertälje.

Capio Barnavårdscentral Wasa i Södertälje hade stora interna svårigheter. Medarbetare sa upp sig och det fanns inga nya sökande till lediga tjänster. Mottagningen hotades av nedläggning. I området där Wasa BVC ligger bor många utsatta familjer med låg socio-ekonomisk status, därför ansåg medarbetarna att det var extra viktigt att BVC-mottagningen skulle finnas kvar. Med extra administrativa insatser skapades evidensbaserade arbetssätt, en organisationsförändring och lokala rutiner som har resulterat i att Capio Barnavårdscentral Wasa idag är välbemannad och erbjuder barnhälsovård av hög kvalitet. I samarbete med kommunen drivs även en familjecentral.

Prisvinnare: Jenny Andersson, enhetsledare och Ulla Andersson, verksamhetschef på Capio Wasa Vårdcentral, Geneta, Södertälje. Belönas med 50 000 kronor.

- Det här är våra patienters pris. De klagar inte, de kräver inte. Vi möter familjer med stora behov i ett socialt utsatt område. Det här priset är ett bevis för att vi gett dem det de behöver, säger Jenny Andersson.

Juryns motivering:
Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning och stängda vårdenheter. I en sådan situation – med hot om nedläggning har Wasa BVC lyckats vända den negativa spiralen och skapat bättre förutsättningar för en sårbar målgrupp utifrån ett normkritiskt förhållningsätt.  

Vinnare av 2:a priset: Telefonuppföljning efter geriatrisk slutenvård

På Södertälje sjukhus geriatriska slutenvård har teamet under sina ronder hos de äldre gjort en bedömning av risken för återinläggning. Patienter som bedöms vara sköra bokas in för uppföljande telefonsamtal efter utskrivningen. Resultatet visar en minskning av återinläggningar.

Prisvinnare: Annika Rosenborg, verksamhetsutvecklare och Peter Johnsson, överläkare, Geriatrik-Medicin Södertälje sjukhus. Belönas med 15 000 kronor.

Juryns motivering:
Genom att identifiera sköra äldre har geriatriken i Södertälje skapat en tryggare och säkrare vård för patienter och närstående på ett enkelt sätt genom ett uppföljande telefonsamtal.

Vinnare av 3:e priset: Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd

Stockholms läns sjukvårdsområde har implementerat uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd för att ge patienter som tvångsvårdats möjlighet att berätta om sin upplevelse av vården. Uppföljningssamtalen ger lärdomar kring hur vi inkräktar så lite som möjligt på patientens integritet och värdefull information om hur framtida tvångsåtgärder kan förebyggas.

Prisvinnare: Anna Thurang, Kvalificerad handläggare, Verksamhetsområde Psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde. Belönas med 10 000 kronor.

Juryns motivering:
Genom implementering av strukturerade uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd blir patienten delaktig och kan då påverka sin framtida vård. Personalen får en insikt och ökad förståelse för patientens upplevelser.

Hedersomnämnande: Silverstigen – strukturerad omvårdnad på akuten

Akutmottagningen på Norrtälje sjukhus har infört en omvårdnadsbedömning av patienter över 80 år, då de ofta fått vänta längre på akutmottagningen. Deras omvårdnadsbehov tydliggörs sällan, vilket ökar risken för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten påverkas. Dessa patienter ges nu en planerad och strukturerad tillsyn på akutmottagningen.

Prisvinnare: Christian Barrientos, enhetschef akutmottagningen, Norrtälje sjukhus, TioHundra

Juryns motivering:
Genom detta arbetssätt har man skapat en trygg och säker vård för dessa äldre och medarbetarna har fått en ökad medvetenhet om patientgruppen.  

Juryns bedömningskriterier

  • Bidraget ska förbättra för patient, närstående och medarbetare
  • Arbetet ska ske ur ett värdeskapande och normkritiskt perspektiv
  • Arbetssättet ska kunna implementeras i andra verksamheter i landstinget

Juryn består av representanter från både vårdgivare och patientorganisationer.

Fakta om Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen är ett av landstingets största evenemang för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården. Syftet är att främja patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsdagen arrangeras vart annat år och det är sjunde gången patientsäkerhetspriset delas ut. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård