Två nya ambulanser stärker vården i länet

Uppläsning

Från och med måndag får länet två ambulanser till. Förstärkningen görs i samband med att ambulanshelikoptern byter hemmabas från Värmdö till Norrtälje.

De två nya ambulanserna ska stärka tillgängligheten och beredskapen i de östra och södra länsdelarna och utgå från Värmdö respektive Nynäshamns kommun.

Länets ambulanshelikopter och vägburna ambulanser tar hand om patienter med livshotande skador oavsett var de befinner sig i länet samtidigt är det viktigt att resurserna är spridda jämnt utifrån behoven i länet.

Det blir från mitten av september som länets ambulanshelikopter kommer utgå från Mellingeholms flygfält i Norrtälje kommun. Den nuvarande baseringen för ambulanshelikoptern, i Mölnvik-Gustavsberg, kommer att stängas av säkerhetsskäl.

Fakta om ambulanser

  • En ny dagbil och en ny två-skiftsbil tillsätts
  • Tillsammans med de två nya ambulanserna har länet nu 73 vägburna ambulanser.
  • Ambulanshelikoptern är en strategisk resurs för att nå hela länet, både de centrala och yttre delarna och är i drift året om.
  • Mellan 15 maj och 15 september är en extra helikopter i drift mellan 9.00 och 21.00.Antal ambulanshelikopteruppdrag 2016: 2550

Antal ambulanser i Stockholms län 2003-2017, ordinarie drift

2003-2010: 55
2011: 58
2012: 61
2013: 67
2014: 68
2015: 71
2016: 71
2017: 73 (från september)

Förutom dessa ambulanser finns året runt även två intensivvårdsambulanser, en akutläkarbil, en utomlänsambulans, en ambulanshelikopter samt tre sjuktransportbilar.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård