Fler vårdplatser på akutsjukhusen men ansträngd förlossningsvård

Uppläsning

Fler platser var öppna på akutsjukhusen än förra sommaren och det fanns gott om geriatrisk vård för äldre men förlossningsvården var ansträngd, det visar sammanfattningen av sommaren 2017.

- Ökningen av vårdplatser jämfört med förra sommaren var betydelsefull och gav oss ett bättre läge i hela akutsjukvården. För de äldre hade vi också bra tillgång till geriatrisk vård men vi måste arbeta mer med grundbemanningen i förlossningsvården inför nästa sommar och vi måste ha samma fokus som i år på att hålla vårdplatserna öppna på akutsjukhusen, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Länets chefläkare rapporterar att situationen i akutsjukvården sammantaget var bättre än förra året och de öppna vårdplatserna var också fler. Samtidigt har det ändå varit mycket ansträngda perioder på framförallt akutmottagningarna. Samarbetet mellan akutsjukhusen, andra vårdgivare och kommunerna har varit bättre, bland annat tack vare vårens samarbetskonferenser. Sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter var viktiga för att ta patienter till nästa vårdgivare men de kunde ha använts mer. De är en viktig pusselbit i arbetet med att hela tiden vårda rätt patient på rätt plats.

- I varje rapport från chefläkarna som jag fått så lyfter de fram de goda insatserna som deras medarbetare har gjort för patienterna och jag vet också hur arbetsledare tagit ett stort ansvar för att prioritera och planera för att ha rätt resurser på plats. Det handlar inte bara om patientkontakter utan också om allt gott samarbete kollegor emellan för att vägleda patienter och till exempel ordna ny plats för de patienter som är färdigvårdade eller ordna inför hemgång, säger Johan Bratt.

Inom förlossningsvården var läget mycket ansträngt under perioder, framförallt i slutet av juli och i början av augusti. Med hjälp av nyckelpersoner som arbetade extra pass, en mycket noggrann planering och erfarna koordinatorer som samordnade platser och kejsarsnitt kunde länets mammor ändå tas omhand. 7600 barn föddes i länet under sommaren. Cirka nio av tio fick föda på den enhet de valt i första hand och övriga togs emot på en annan enhet i länet. Vid 63 tillfällen eller 0,8 procent av förlossningarna fick vården ta hjälp av andra län. Samtidigt gav länet både högspecialiserad förlossningsvård och neonatalvård till kvinnor och barn från andra län.

- Vi behöver minska de tillfällen då vi hänvisar till andra län även om en hänvisning alltid föregås av en medicinsk prioritering. Samtidigt ska vi komma ihåg att många från andra län får vård här på sommaren, vi har till exempel vårdat i snitt fyra barn per dygn från andra län i vår neonatalvård. Det är ett viktigt och bra samarbete som behöver fortsätta, säger Johan Bratt.

Ett sätt att öppna fler vårdplatser och få större kapacitet under sommaren var att ta in fler yrkesgrupper inom områden som städ, transport och mathantering. Flera vårdgivare arbetade också med att omfördela arbetsuppgifter mellan vårdutbildade så att underläkare, undersköterskor och läkarassistenter fick fler uppgifter.

- Nu pågår ett viktigt utvärderingsarbete hos våra vårdgivare i dialog mellan chefer och medarbetare. Vi behöver fånga upp både det som inte fungerat och det vi kan göra mer av och dela med varandra inför nästa sommar, säger Johan Bratt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård