Avsiktsförklaring om ambulanshelikopterplacering i Värmdö

Uppläsning

Stockholms läns landsting och Värmdö kommun kommer tillsammans att verka för att permanenta ambulanshelikopterns placering i Värmdö kommun. Detta har formulerats i en gemensam avsiktsförklaring.

Från och med i helgen kommer länets ambulanshelikopter att utgå från Mellingeholms flygfält i Norrtälje kommun. Detta sedan den nuvarande baseringen i Mölnvik i Värmdö kommun dömts ut av säkerhetsskäl.

I avsiktsförklaringen förbinder sig Stockholms läns landsting och Värmdö kommun att gemensamt utreda förutsättningarna för att permanent återföra ambulanshelikoptern till Värmdö kommun. Målsättningen är, enligt avsiktsförklaringen, att verksamheten åter ska ha sin placering i Värmdö kommun innan 1 september 2020.

Läs avsiktsförklaringen här bredvid.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård