Vården under sommaren

Uppläsning

Nu bemannar vården upp fler vårdplatser och under nästa vecka återgår stora delar av vården till ett mer normalt läge. Vid veckans chefläkarmöte redovisade akutsjukhusen ett något lugnare läge än föregående vecka. Variationerna var dock stora under veckan och enskilda sjukhus har haft ett mer ansträngt läge under vissa delar av veckan.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård