Landstinget följer upp uppgifter om felregistreringar inom BUP

Uppläsning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att följa upp rapporteringen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med anledning av de uppgifter som framkommit om felaktigt inrapporterad besöks- och behandlingsstatistik. Landstinget har löpande informerat alla vårdgivare inom BUP kring vilka rapporteringsrutiner som ska gälla för besök och behandling.

- Vi ser allvarligt på de här uppgifterna om medvetna felregistreringar. Det är oacceptabelt att en vårdgivares medarbetare uppger att de manipulerat inrapporteringsstatistik för att öka sin ersättning och dölja information. Vi har fått besked att vårdgivaren nu inleder en internrevision och vi kommer även att göra en egen uppföljning av detta, som beställare, säger Anna Ingmanson, avdelningschef för närsjukvård, Stockholms läns landsting.

- Vi kommer bland annat att följa upp om uppgifterna om felregistreringar väsentligt har påverkat tillförlitligheten i statistiken kring BUP.

Fakta om BUP

Stockholms läns landsting har 17 lokala mottagningar inom BUP, varav 13 drivs av SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde, egen regi) och tre drivs av Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB och en drivs av Tiohundra AB (Norrtälje).

Barn- och ungdomspsykiatri erbjuds inom BUP-mottagningarna. Barn och unga med psykisk ohälsa kan också få hjälp hos vissa husläkarmottagningar och vissa barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM).

Tillgängligheten till första besök är hög inom barn- och ungdomspsykiatrin, enligt de siffror som rapporterats in till landstinget. 93 procent av de väntande har i genomsnitt väntat i högst 30 dagar (jan-april). Därmed är barn- och ungdomspsykiatrin en av de tre vårdspecialiteter som har bäst tillgänglighet i Stockholms läns landsting. Trots detta finns vissa köer till barn- och ungdomspsykiatrimottagningarna (BUP).

I nationell jämförelse är det endast två landsting som uppnår den nationella målnivån på 90% (faktisk väntetid) för den period som mäts (januari – maj 2017) och Stockholms läns landsting är det ena.

Det finns en brist på framför allt psykologer. Inom Stockholms läns landsting har några BUP-mottagningar rapporterat att de har ökade väntetider på grund av bemanningsproblem. De mest drabbade mottagningarna har åtgärdsplaner för att uppnå bättre bemanning och kapacitet.

Läs mer:

Läs mer på 1177 Vårdguiden om var det finns vård för psykisk ohälsa.

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Barn-i-varden/Barn--och-ungdomspsykiatrin-BUP/om-barn-och-ungdomspsykiatrin-bup/

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Barn-i-varden/Barn--och-ungdomsmedicinska-mottagningar-BUMM/Om-Barn--och-ungdomsmedicinska-mottagningar-BUMM/

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård