Fördjupad uppföljning specialiserad gynekologi

Uppläsning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har under våren 2017 genomfört fördjupad uppföljning av specialiserad gynekologi hos vårdgivarna Ultragyn, Cevita Care AB samt Aleris Specialistvård Nacka gynekologimottagning. Vid de två första vårdgivarna har felaktigt registrerade åtgärder påträffats och nu förs en dialog med vårdgivarna om rättelse.

Efter ett tips om felaktigheter hos vårdgivaren Ultragyn gjordes en första fördjupad uppföljning av vårdgivaren som blev klar i början av april. Där kunde man konstatera att det i vissa fall fanns ofullständiga journalanteckningar och många felregistreringar. Det föranledde att HSF under maj månad gjort ytterligare en fördjupad granskning och nu med flera vårdgivare. Det är nu denna andra granskning som är klar (hela rapporterna går att ladda ner härintill).

Den fördjupade granskningen av Aleris Specialistvård Nacka gynekologimottagning visade med något enstaka undantag att registreringarna varit korrekta. Den fördjupade granskningen av Cevita Care AB visar att av de två granskade åtgärdskoderna hade de använts felaktigt i 96 procent respektive 13 procent av de granskade fallen. Den fördjupade granskningen av Ultragyn stärker resultatet av den granskning som presenterades i april.  För en diagnoskod som tidigare inte granskats var det 21 procent av de granskade fallen där en felaktig åtgärdskod hade använts.

 - Vi ser allvarligt på ofullständiga journaler men det finns inget hos vårdgivarna som föranleder oss att tro att kvinnorna fått fel vård eller behandling. Vi för nu en dialog om hur felaktigheterna ska korrigeras och vilka rutiner vårdgivaren behöver stärka för att minska risken för att motsvarande felaktigeter ska kunna uppstå igen, säger Johan Bratt chefläkare inom Stockholms läns landsting.

Nu förbereds ytterligare en fördjupad granskning för åtgärden subtotal hysterektomi.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård