Förlossningsprognoser

Uppläsning

Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning tar fram förlossningsstatistik för alla barnmorskemottagningar i Stockholms län. Statistiken uppdateras varje månad.

Uppgifterna i förlossningsprognoserna visar hur många kvinnor som beräknas föda barn de närmaste sex månaderna. Här framgår också hur många kvinnor som födde barn under motsvarande period året innan.

Förlossningsprognosernas uppgifter hämtas från journalsystemet Obstetrix. Journalsystemet används bland annat av barnmorskemottagningar och förlossningsenheter.