Formulär: Kontakta mig patientnämnden

Uppläsning

Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till patientnämndens förvaltning! Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare genom att fylla i formuläret nedan.

Patientnämndens förvaltning handlägger enbart frågor relaterade till i stort sett all offentligt finansierad vård i Stockholms län. Om din fråga gäller vårdgivare i någon annan del av landet ska du kontakta patientnämnden i det landsting som är aktuellt. 

Med tanke på sekretess bör du inte skicka konfidentiella uppgifter via detta formulär. Konfidentiella uppgifter kan vara personuppgifter eller information om din hälsa.