Formulär: Kontakta mig patientnämnden

Uppläsning

Du kan framföra dina synpunkter, klagomål eller bara rådgöra med en handläggare genom att fylla i formuläret nedan.

Detta händer när du skickat in din synpunkt eller klagomål:

  1. Du får en bekräftelse. Där berättar förvaltningen bland annat vem som handlägger ditt ärende.
  2. Handläggaren ringer dig efter några dagar. Du kan också själv ta kontakt med handläggaren. Då får du reda på hur vi arbetar, och kan utveckla dina tankar och synpunkter.
  3. Om vi går vidare med ditt ärende skriver förvaltningen till vårdgivaren och ber dem berätta om hur de ser på det som har hänt. De får en kopia på din skrivelse.
  4. Förvaltningen skickar svaret i ett brev till dig. Det tar oftast drygt en månad innan du får svaret.
  5. Om du är nöjd med svaret avslutas ärendet. Annars fortsätter dialogen.

Den avslutas när det inte är nödvändigt eller möjligt att gå vidare.

Patientnämndens förvaltning handlägger enbart frågor relaterade till i stort sett all offentligt finansierad vård i Stockholms län. Om din fråga gäller vårdgivare i någon annan del av landet ska du kontakta patientnämnden i det landsting som är aktuellt. 

Med tanke på sekretess bör du inte skicka konfidentiella uppgifter via detta formulär. Konfidentiella uppgifter kan vara personuppgifter eller information om din hälsa.