Akut vård närmare patienten

Uppläsning

Stockholms län får fler mottagningar som är specialiserade på akutvård och nya närakuter hjälper barn och vuxna med många av de akuta besvär som i dag tas om hand på akutmottagningarna.

Närakut Haga vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har redan öppnat. I slutet av 2018 kommer det finnas sammanlagt tio närakuter. Karolinska Universitetssjukhusets nya intensivakut börjar sin verksamhet 1 maj 2018.

Stockholms läns landsting inför en ny struktur för akut vård närmare patienten. Nya närakuter kan ta hand om mer resurskrävande akuta skador och sjukdomar. Intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna kommer att ge högspecialiserad akut vård för de svårast sjuka och skadade. 1177 Vårdguiden ger sjukvårdsrådgivning dygnet runt och vägleder patienten till rätt akut vård, på rätt plats.

Fem vårdformer i akuta vården 

De fem vårdformerna som ska underlätta för både patienter och vårdgivare: 1177, husläkarmottagningar, närakuter, akutmottaningar och intensivakut.

1.1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden på webb och telefon fortsätter att ge egenvårdsråd och hjälp att hitta rätt i vården.

2. Husläkarmottagningar och husläkarjourer

Idag finns fler än 200 husläkarmottagningar (vårdcentraler) som ska vara det första alternativet för akut vård och sjukdomstillstånd som inte kan vänta. Under kvällar och helger finns tretton husläkarjourer. Hit kommer patienter med besvär som inte kan vänta när vårdcentralen är stängd.

Jourläkarbilen är till för patienter som har akut behov av vård men har svårt att ta sig till en mottagning. Det är sjuksköterskor på 1177 som bedömer om en jourläkare kan komma. Jourläkarbilarna rullar kvällar, nätter och helger.

BUMM kallas de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i länet. Här finns barnläkare och barnsjuksköterskor. Du kan boka besökstid för akut sjukdom hos barn som är 0–1 år. Det finns 40 mottagningar i länet. Öppet dagtid alla vardagar.

Psykiatrisk vård till barn och vuxna. I Stockholms län finns 18 psykiatriska öppenvårdsmottagningar, BUP, med akuttider för barn, dagtid alla vardagar. Akuttider för vuxna finns på 9 psykiatriska öppenvårdsmottagningar, alla dagar 8–22.

På telefonnummer 1177 ger sjuksköterskorna råd och hjälp att hitta rätt i vården. Öppet dygnet runt.

3. Tio nya närakuter

Tio nya närakuter öppnar under 2017 och 2018. Närakuterna kan ta hand om och behandla mer resurskrävande akuta skador och sjukdomar som inte är livshotande, det vill säga många av de sjukdomstillstånd och skador som patienter tidigare behövt vänta på akutmottagningen för att få hjälp med.

På närakuterna kommer det att finnas:

  • specialistläkare i allmänmedicin och specialistsjuksköterskor
  • kompetens för barn och äldre
  • nära samarbete med andra specialister
  • röntgen och laboratorier för provtagning
  • observationsplatser där patienter som behöver övervakas av sjukvårdspersonal kan få stanna kvar
  • möjlighet att ta emot ambulanser.

Närakut Haga vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har redan öppnat, åtta nya närakuter öppnar under de två första kvartalen 2018 och en i slutet av 2018.

Ring 112 vid fara för liv

4. Akutmottagningarna

Akutsjukhusens tar emot barn och vuxna som har mycket allvarliga eller livshotande sjukdomar och skador. På akutsjukhusens akutmottagningar tas alltid de svårast sjuka omhand först. Därför kan den som är mindre allvarligt sjuk få vänta. Patienter kan också bli hänvisade till en annan mottagning. Akutsjukhusens akutmottagningar har öppet dygnet runt alla dagar.

Vid akuta sjukdomstillstånd som gäller psykiatri, beroendevård, ögon, gynekologi och tandvård gäller andra mottagningar med varierande öppettider.

5. Karolinska Universitetssjukhusets nya intensivakut

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att ge högspecialiserad, akut vård för de svårast sjuka och skadade. Verksamheten planeras starta den 1 maj 2018. Dagens akutmottagning för vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna stänger och den nya intensivakuten öppnar i samma lokaler. Intensivakuten ska i första hand bara ta emot patienter som kommer dit med helikopter, ambulans eller via remiss. Den nya intensivakuten kommer att kunna ta emot cirka 15 000 besök per år.

Ambulanssjukvård och patienttransporter

Även ambulanssjukvård och patienttransporter, den prehospitala vården, kommer stärkas och bli tydligare i den nya strukturen. Med hjälp av ett nytt IT-system i ambulanserna kan överlämningen till akutsjukhusen ske snabbare och mer patientsäkert. Ambulanserna ska kunna köra till de nya närakuterna och direktintagen kommer att öka till de geriatriska klinikerna.

De prehospitala läkarresurserna förstärks och den psykiatriska akutbilen blir permanent och får utökade tider

Varför behövs en ny struktur för den akuta vården?

Stockholm växer i snabbt takt, vilket ställer krav på mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Därför görs nu en omfattande satsning i hela landstinget för att möta den kraftiga befolkningsökningen liksom den ökande andelen äldre invånare.
För att allt ska fungera är det viktigt att rätt vård sker på rätt vårdnivå. De som kan vårdas utanför sjukhusen, ska få möjlighet till det. Många av de öppenvårdsbesök som i dag görs på akutsjukhusen ska i stället ske på specialistmottagningar, mindre sjukhus och närakuter.

Hur det nya sjukvårdssystemet ska fungera finns samlat i Framtidens hälso- och sjukvårdsplan